POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Regulamin Systemu Komentarzy EMka.news

 1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez Wydawcę serwisu internetowego EMka.news, polegającej na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego komentowania zamieszczanych na łamach serwisu EMka.news artykułów oraz galerii.
 2. Dostęp do Systemu Komentarzy mają wszyscy użytkownicy Internetu.
 3. Użytkownik, który umieścił opinię w serwisie jest traktowany jak uczestnik Systemu Komentarzy.
 4. Użytkownik, który posiada profil w Internetowym Serwisie EMka.news może skorzystać z zarezerwowanego dla siebie loginu. Przy wpisach zarejestrowanego użytkownika nie jest pokazywany jego adres IP.
 5. Użytkownicy Systemu Komentarzy mają możliwość komentowania zamieszczanych na łamach serwisu EMka.news artykułów oraz galerii.
 6. Wydawca serwisu internetowego EMka.news zastrzega sobie prawo do publikowania fragmentu adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu EMka.news podczas zamieszczania opinii.
 7. Uczestnicy Systemu Komentarzy publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca serwisu internetowego EMka.news nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach portalu.
 8. Systemu Komentarzy nie jest moderowany. Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia wpisu niezgodnego z niniejszym regulaminem poprzez formularz kontaktowy, dostępny po kliknięciu w link ZGŁOŚ NADUŻYCIE znajdujący się przy każdym wpisie.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Systemu Komentarzy treści:
  • nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
  • stojących w sprzeczności z polskim prawem;
  • propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
  • stanowiących przekaz reklamowy.
 10. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Systemu Komentarzy jego uczestnicy zobowiązani są do:
  • nieduplikowania postów;
  • nieużywania wielkich liter w wyrażanych opiniach (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);
  • przestrzegania "zasady wzajemności";
  • przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.
 11. Wydawca serwisu internetowego EMka.news zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości pisania w Systemie Komentarzy uczestnikom, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia tego Regulaminu, a w szczególności zasady zdefiniowane w pkt. 9 i 10.
 12. Wydawca serwisu internetowego EMka.news zastrzega sobie możliwość przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach Wydawca serwisu internetowego EMka.news zastrzega sobie możliwość ich blokowania lub usuwania.
 13. Na pisemne i uzasadnione żądanie Wydawcy serwisu internetowego EMka.news może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Systemu Komentarzy naruszających postanowienia pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.
 14. Wydawca serwisu internetowego EMka.news dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Systemu.
 15. Wydawca serwisu internetowego EMka.news zastrzega sobie prawo do wyłączenia Systemu Komentarzy EMka.news
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca serwisu internetowego EMka.news zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

REKLAMA


REKLAMA