POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Pierwsze sesje Rady Powiatu i Rady Miejskiej

powiat średzki fot.: powiat średzki

W środę 1 grudnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej starostwa odbędzie się pierwsza sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej kadencji 2010-2014. Sesję otworzy wiceprzewodnicząca rady poprzedniej kadencji Violetta Kulas. Obrady, do czasu wyboru prezydium rady, poprowadzi radny senior – Kazimierz Buba.

30 listopada 2010 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr D-13 Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 1 (Ratusz) odbędzie się I sesja Rady Miejskiej W Środzie Śląskiej VI kadencji 2010 – 2014

Proponowany porządek posiedzenia Rady Powiatu:


1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie przez radnych ślubowania.
3. Rozdanie radnym zaświadczeń przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Śląskiej
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
9. Zamknięcie sesji.

Pzedstawiamy planowany porządek Obrad Rady Miejskiej


   1. Otwarcie Sesji.
   2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
   3. Złożenie ślubowania przez radnych.
   4. Ustalenie porządku Obrad.
   5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
   6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
   7. Ustalenie składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
   8. Wybór członków, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.        Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
   9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Ślaskiej o stanie gminy.
  10. Wolne wnioski i informacje.
  11. Zakończenie Sesji.

Express-Miejski.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA