POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Konkurs na stanowisko kierownika ośrodka zdrowia w Malczycach jeszcze w tym tygodniu?

Piotr Frankowski fot.: em

Tematem dominującym w trakcie marcowej sesji rady gminy w Malczycach była sprawa odwołania kierownik ośrodka zdrowia.

Pod koniec marca z malczyckiej placówki niespodziewanie zwolniono jej dotychczasową kierownik, Monikę Lejczak, która sprawowała tę funkcję od czerwca 2016 roku. Otrzymała ona od wójta Piotra Frankowskiego wypowiedzenie ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia dalszej pracy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dzień później włodarz dyscyplinarnie zwolnił jej zastępcę Krzysztofa Gerca, który odmówił przejęcia obowiązków pani Moniki, a także – w ramach protestu – przyjmował tylko i wyłącznie tych pacjentów, których stan mógł zagrażać ich życiu. Wedle relacji wójta, miał on również utrudniać pracę sprowadzonym w tym dniu do placówki lekarzom, w efekcie czego w ośrodku zdrowia pojawili się funkcjonariusze policji. Kontrolę przeprowadzili także pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Donos złożyła była już pani kierownik twierdząc, że w Malczycach wszyscy lekarze, w akcie solidarności z nią, wypowiedzieli umowy o pracę i – pomimo obowiązujących umów z NFZ - nie ma kto leczyć pacjentów (…). Okazało się także, że sztab kryzysowy województwa również przez byłych już pracowników został poinformowany o sytuacji, z której miałoby wynikać, że u nas ludzie umierają – informował nas w marcu Piotr Frankowski. On też, w trakcie sesji rady gminy, przedstawił aktualną sytuację w ośrodku zdrowia. Mówił między innymi o wieczornej wizycie byłej kierownik w placówce i podejrzeniu kradzieży dokumentów, a także zgłoszeniu tego faktu do prokuratury i na policję. Poinformował także o zablokowaniu przez osoby trzecie komputerów i zmianie haseł, co miało przełożyć się na sparaliżowanie funkcjonowania ośrodka i obsługi pacjentów.

Do przedstawionych w trakcie sesji zarzutów odniosła się Monika Lejczak, która przekazała, że jako osoba odpowiedzialna za ośrodek zdrowia prawnie zobowiązana była do poinformowania o całej sytuacji zarówno NFZ, jak i sztab kryzysowy.

- W dniu zwolnienia w obecności pana Marcina (skarbnika gminy – przyp. red.) pan wójt zamknął mój gabinet na klucz, a jest to jedyny klucz do mojego gabinetu. Wyprowadzając mnie i księgową z naszego gabinetu pan wójt nie sporządził żadnego spisu dokumentów znajdujących się w pomieszczeniu (…). Ja wiem co było w środku, natomiast pan wójt nie wie, nie spisał tego – skomentowała Monika Lejczak. Poinformowała także, że faktycznie następnego dnia wieczorem pojawiła się w placówce, ale – jak podkreśliła – była to wizyta prywatna, po zamówione wcześniej pierogi.

Do zmiany haseł przyznał się były już zastępca pani Moniki, Krzysztof Gerc. - Tak, to ja zmieniłem hasła. Nie chciałem, aby osoby niepowołane, a takie w ośrodku się pojawiły, miały dostęp do danych pacjentów – mówił. Podkreślił również, że zdenerwowany całą sytuacją zapomniał komukolwiek nowych haseł przekazać. W trakcie swojego przemówienia zasugerował także powód zwolnienia jego przełożonej.

- Była nasza piątka, z doktor Manelską, ale kiedy ona któryś raz z rzędu poinformowała, że nie przyjedzie (do pracy – przyp. red.), lub że się spóźni, to nie dziwię się, że pani kierownik się zdenerwowała. Wiem, że pani Manelska zna pana wójta osobiście. Wiem, że miesiąc temu doszło do spotkania i wtedy pan wójt zdenerwował się na naszą panią kierownik, że chce się pozbyć pani doktor Manelskiej. Z tego co wiem to nie pani kierownik ją zwolniła, ale zrobiła to ona sama. Niemniej od tego czasu nasza pani kierownik straciła łaski u pana wójta. Czy jest to powód do zwolnienia? – mówił Krzysztof Gerc.

W trakcie rozmów na temat ośrodka zdrowia głos zabrali także niektórzy radni. Mariola Kądziela pytała byłego zastępcę, kto zwolnił go z pracy, skoro wedle statutu ośrodka zdrowia może to zrobić tylko jego kierownik. Wójta pytała kto zarządza placówką, kto zatrudnił lekarzy i – skoro nie ma dostępu do kont i innych danych placówki, bo hasła zostały zmienione – czy pracownicy dostaną wynagrodzenia. - Ja zarządzam ośrodkiem. Chciałem prosić państwa, abyście powołali komisję konkursową, która by jak najszybciej rozwiązała tę całą sytuację. Ja też zatrudniłem lekarzy, jako główny organ prowadzący. Kto będzie wypłacać pieniądze? SP ZOZ. Wynagrodzenia są wypłacane do dziesiątego dnia każdego miesiąca. I tak będzie – odpowiedział Piotr Frankowski.

- Mam miesiąc wypowiedzenia bez świadczenia pracy. Pani księgowa też złożyła wypowiedzenie. Wójt mówi, że zapłaci z pieniędzy SP ZOZ. Przepraszam, ale jedyną osobą, która ma dostęp do konta jestem ja, ja jestem za nie odpowiedzialna. Panie wójcie, kto panu to wszystko przekaże? Kto panu da podpis elektroniczny, da dostęp do konta?  – pytała Monika Lejczak.

- Nie wybiegajmy w przyszłość, przez te dwa tygodnie. Wszystko może się jeszcze wydarzyć. Lekarzy też nie miało być, a są – skomentował wójt.

W dalszej części obrad w obronie Moniki Lejczak stanęły dwie panie, które obecnie pracują w ośrodku – położna oraz pielęgniarka. Obie podkreśliły, że dopiero pod kierownictwem pani Moniki atmosfera w placówce uległa znacznej poprawie. Na plus oceniły także obsługę pacjenta oraz poczynione w ostatnich miesiącach inwestycje. Pytały także o konkretne powody, dla których zwolniono ich przełożoną.

W tym miejscu głos zabrał Piotr Frankowski, który poinformował, że Monika Lejczak straciła pracę z powodu utraty zaufania w efekcie nieetycznego, nagannego zachowania związanego z szantażem dotyczącym zmiany warunków zatrudnienia i płacy oraz błędnego rozliczenia dotacji. W tym miejscu nakreślił przebieg kilku rozmów, do których miało dojść pomiędzy nim a kierownik.

- Część tych rzeczy podsumuję w sądzie – mówiła Monika Lejczak, która poinformowała również, że wszelkie sytuacje związane z rozliczeniem dotacji, a dokładniej z rozliczeniem pracownika, zostały pomyślnie zakończone. - Co do reszty pomówień, które wójt tutaj wygłasza – nie chciałabym tego roztrząsać, od tego są wyższe instancje – dodała na koniec. W rozmowie z nami podkreśliła również, że nie widzi możliwości ponownej współpracy z gminą. 

Konkurs wbrew woli radnych

W trakcie omawianej sesji rady wójt złożył wniosek o wprowadzenie do punktu obrad uchwały o powołaniu komisji konkursowej, która miałaby przeprowadzić konkurs na stanowisko kierownika ośrodka zdrowia w Malczycach. Większością głosów radni odrzucili jednak jego prośbę.

- To naprawdę zaskakujące, że widząc sytuację w naszym ośrodku zdrowia radni stają murem za dotychczasową kierownik, zamiast skupić się na pacjentach. To oni są w tej sprawie najważniejsi, nie pani Monika, czy pan Krzysztof, ale mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy lekarza, którym musimy zapewnić opiekę. Politykę i prywatne utarczki należy odłożyć na bok. W związku z tym wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. Ten ogłosimy tuż po świętach. Czekamy także na raport pokontrolny z NFZ – komentuje wójt Piotr Frankowski, który dodaje, że do tej pory pracownicy ośrodka zdrowia nie otrzymali haseł do poszczególnych systemów, w efekcie czego w ośrodku wystawiane są recepty ze 100 proc. odpłatnością. W międzyczasie ukazało się także oświadczenie wójta dotyczące zaistniałej sytuacji (treść poniżej).

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY MALCZYCE
Piotra Frankowskiego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Malczyce!

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nieprawdziwymi informacjami związanymi z sytuacją SP ZOZ w Malczycach informuję, iż jako podmiot tworzący samodzielny zakład opieki zdrowotnej, sprawujący nad nim nadzór, podjąłem decyzję, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej o odwołaniu z dniem 22 marca 2018 r. z powodu nieetycznego zachowania związanego z szantażem dotyczącym zmiany warunków zatrudnienia i płacykierownik SP ZOZ  w Malczycach Monikę Lejczak oraz z powodu braku zaufania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz z dniem 23.03.2018 w trybie dyscyplinarnym za odmowę podjęcia obowiązków zastępcę kierownika dr Krzysztofa Gerca.

Aby zapewnić Państwu, Mieszkańcom Gminy Malczyce, stały dostęp do opieki zdrowotnej, zatrudnieni zostali też nowi, ale znani już
w Malczycach lekarze dr Małgorzata Manelska oraz dr Aneta Szymczak. Chciałbym zaznaczyć, że ośrodek w Malczycach działa i będzie działał jeszcze lepiej.

Niestety sabotujące działania byłych pracowników SP ZOZ w Malczycach doprowadziły do zablokowania systemu informatycznego placówki, jest to przestępstwo, co skutkuje od kilku dni brakiem płynnego wystawiania skierowań przez lekarzy oraz 100% odpłatnością za recepty wystawiane przez lekarzy SPZOZ Malczyce. W dniu 27.03.2018 odbyła się sesja Rady Gminy Malczyce na której przedstawiłem problem radnym i poprosiłem, bo takie są procedury, o przyjęcie uchwały o powołaniu komisji konkursowej, aby powołać nowego kierownika i przywrócić szybko sprawne funkcjonowanie przychodni. Niestety Radni odrzucili moją prośbę uniemożliwiając mi w ten sposób sprawne powołanie nowego kierownictwa. W spotkaniu tym brali też udział była kierownik i jego zastępca, którzy zgłosili radzie swoje niezadowolenie dotyczące decyzji o ich zwolnieniu, na co rada odpowiedziała obniżką pensji wójta.

Wyrażam swoje ubolewanie, że większość rady zamiast kierować się interesem 4 tys. pacjentów zajęła się czterogodzinnym rozważaniem na temat czy mogłem dokonać tych zmian, czy nie i dlaczego zwolniona została pani kierownik.

Niestety nikt z obecnych na Sali Narad nie pomyślał żeby chociaż zapytać byłe kierownictwo SPZOZ czy mogliby odblokować dostępy do serwerów NFZ i pozwolić na normalne funkcjonowanie placówki.

Niestety z powodu braku pomocy ze strony rady w szybkim powołaniu nowej komisji konkursowej skutki nagannego zachowania byłych pracowników możemy odczuwać jeszcze przez jakiś czas.

Wójt Gminy Malczyce
(-) Piotr Frankowski

em

101

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Konkurs na stanowisko kierownika ośrodka zdrowia w Malczycach jeszcze w tym tygodniu?

  2018-04-03 08:55:52

  gość: ~mis

  to wszystko smierdzi i to na kilmoter

 • 2018-04-03 09:02:24

  gość: ~pacjent 1

  Otwarty konkurs musi być ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz na tablicy ogłoszeń (w urzędzie).
  Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia). Tak więc drodzy chorzy z terenu gminy Malczyce czeka nas co najmniej 1 miesiąc bezkrólewia. Wszystko dzięki "troskliwej opiece" naszego nic nie robiacego (oprócz intryg) wójta Frankowskiego. Dużo zdrowia na ten miesiąc życzę.

 • 2018-04-03 09:24:34

  gość: ~piotruś

  @~pacjent 1 Zawsze możecie korzystać z pomocy lekarza od...siedmiu boleści. ::)

 • 2018-04-03 10:26:24

  gość: ~pacjent2

  Utrata zaufania? Szantaż? Co za brednie! jeszcze na początku roku wójt dumnie w Expresie prężył pierś, chwaląc się ośrodkiem. W ciągu dwóch miesięcy buuummm... Afera grubymi nićmi szyta. TYm bardziej, że nasz Bruce Wszechmogący mowi o zasięgnięciu opinii Rady przy SPZOZ. I co? Co na to rada? Bo z tego co wiem większość, a właściwie wszyscy wypowiedzieli sie negatywnie o jego pomysłach. Ale i tak swoje zrobił. Kto tu nie mysli o ludziach, o pacjentach ... Mydli nam wszystkim oczy!!!

 • 2018-04-03 10:34:03

  gość: ~Grześ

  Panie wójcie w Listopadzie my jako wyborcy postąpimy podobnie,zamkniemy za panem, gabinet i uzasadnienia nie będzie robi pan zamieszanie odkąd mieszkam w Malczycach nie pamiętam.Wygrał pan wybory kilkoma dosłownie głosami z pani Kądzielą. Na 100% już ich pan nie odzyska, i choć raz kobieta zostanie wójtową.

 • 2018-04-03 14:50:34

  gość: ~Michal

  @~Grześ
  Już mieliśmy kobietę na stanowisku wójta. Panią Jolę.

 • 2018-04-03 20:18:39

  gość: ~nieetyczny

  @~Michal faktycznie była "BABA" wójtem gminy Malczyce i w efekcie jejkrótkiej kadencji następne 2 pokolenia włodarzy spłacało jej dług!

 • 2018-04-04 22:39:36

  gość: ~dyrdyr

  @~nieetyczny Ale osiedle powstało. Gdyby nie to, już dawno psy d...mi w Malczycach by szczekały....

 • 2018-04-03 11:19:00

  gość: ~matka

  A jeszcze Niedawno, bo dokładnie 18 stycznia na łamach ES czytaliśmy:,,Mam nadzieję, że jakość oraz różnorodność świadczeń w malczyckim SPZOZ będzie stale rosła i utrzymywała się na najwyższym z możliwych poziomie, za co dziękuję całemu personelowi. To dzięki ich pracy i poświęceniu możemy rozwijać się i odnosić sukcesy, natomiast gmina Malczyce zawsze będzie wspierać i pomagać w sposób finansowy i niefinansowy w realizacji tych, jakże trudnych, ale i bardzo ważnych zadań publicznych.” – wójt Piotr Frankowski.
  Słowa, puste słowa i brak poczucia bezpieczeństwa. To nam zapewnia nasz wójt

 • 2018-04-03 11:30:25

  gość: ~Pigula

  @~matka
  Ale gdzie Ty tu widzisz puste słowa Wójta? Ja rozumiem z tego całkiem inne przesłanie.
  Wójt mial zastrzeżenia do pani Lejczak i dr Gerca, a nie do całej przychodni!

 • 2018-04-03 12:15:21

  gość: ~Konkurs

  @~Pigula
  I KTO TU PRZEKRACZA SWOJE KOMPETENCJE I CHCE POKAZAĆ SWOJE "JA"??? - Akt powołania komisji konkursowej stwarza zatem podstawy do prowadzenia postępowania, którego celem jest zatrudnienie kierownika oraz zastępcy kierownika podmiotu leczniczego. Sąd zatem uznał, że powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (lub zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, czyli do Rady Gminy. Tak podjęta uchwała o powołaniu komisji konkursowej podlegać będzie następnie wykonaniu, które – tak jak w przypadku innych uchwał – należeć będzie do właściwości organu wykonawczego.

  Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza przepis § 10 cytowanego rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w którym mowa jest o składzie komisji konkursowej. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby bowiem do niezgodnego z zasadami podziału kompetencji pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego wyznaczania przez organ wykonawczy radnych będących przedstawicielami podmiotu tworzącego. Sąd w konsekwencji również uznał, że organ stanowiący byłby także właściwy do wskazania przewodniczącego komisji konkursowej.

  Z powodów wskazanych powyżej Sąd uznał, że powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast kolejne czynności postępowania konkursowego, w tym ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym, stanowią czynności należące do właściwości organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

 • 2018-04-03 12:53:16

  gość: ~Dociekliwy

  Tak naprawdę to Wójt powiedział ,że on jest właścicielem przychodni i on sam może o niej decydować,dlatego też sam zwalnia panią kierownik i jej zastępcę,sam podpisuje umowy z nowymi lekarzami.Na pytanie pani kierownik na sesji,kto wypłaci pieniądze pracownikom,wójt odpowiada,ze ma jeszcze 2 tygodnie czasu.Jednak wójt wkrótce się reflektuje i wypłaca pieniądze pracownikom spzoz(żeby nie tracić poparcia społecznego)z konta??? własnie ,jakiego konta??nie mając dostępu do konta spzoz.

 • 2018-04-03 15:01:06

  gość: ~Michal

  @~Konkurs
  Ale jak z tego zrozumiałem powołanie komisji konkursowej należy do kompetencji rady gminy A nie wójta.

 • 2018-04-03 13:27:06

  gość: ~matka

  @~Pigula
  Czytaj ze zrozumieniem. Będzie ci trudno, bo jesteś murem za wójtem, więc nie potrafisz wypowiedzieć się obiektywnie.

 • 2018-04-03 13:40:08

  gość: ~Pigula

  @~matka
  To Ty czytaj ze zrozumieniem!!

 • 2018-04-03 16:26:54

  gość: ~obserwator

  @~Pigula
  to jest chyba ta piguła,co widziała jak pani kierownik wynosi dokumenty po zmroku,przy kilkudziesięciu świadkach;)

 • 2018-04-03 18:02:02

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Pigula
  Nie chciałbym być na miejscu ludzi,którzy powołują się często na Pana Boga ,a mówią fałszywie przeciwko drugiemu człowiekowi..................................

 • 2018-04-03 14:10:58

  gość: ~nieetyczny

  Przedrukowywanie przez wójta orzeczeń sądowych nie bardzo pasuje do malczyckiego problemu. Wójt swoim nieprzemyślanymi decyzjami stworzył zagrożenie dla pacjentów (patrz sytuacja w poprzedni piątek i reanimacja pacjenta w ośrodku)i naraził ich na dodatkowe koszty związane z diagnozą, wypisaniem realizacją recept. To nie jest pierwszy ale mam nadzieje, ze jeden z ostatnich jego wybryków. Może w końcu radni wspólnie staną się konstruktywną opozycja dla działań włodarza.

 • 2018-04-03 16:54:48

  gość: ~Ona

  @~nieetyczny
  Ludzie!ta babka narobila przekrętów w przychodni,A Wy winicie za to wójta?proponuję włączyć myślenie.przychodnia przecież funkcjonuje A te durne komentarze piszą Ci,którzy pchają się na stołek w listopadzie lub ich przydupasy,bleee

 • 2018-04-03 17:58:25

  gość: ~Gość

  @~Ona
  jakich przekrętów,że wywaliła w przychodnię tyle kasy,a najpierw tą kasę załatwiła z NFZ???Ludzie,jak Wójt Wam powie 100 razy,ze po wyborach wszystkie dzieci i emeryci będą jeździć na wycieczki do Kanady to też uwierzycie??Popatrzcie na przychodnie,w tak krótkim czasie tyle inwestycji.Wiadomo też,że kierownik nie może sobie podwyższyć pensji,ani dodać premii

 • 2018-04-03 21:09:18

  gość: ~gość

  @~nieetyczny a ta sytuacja w poprzedni piątek nie była związana z panią Kierownik i zastępców ? Kochani przecież jesteśmy dorośli i takie zachowania, że Pani Kierownik sie obraziła i żaden lekarz nie przyszedł do pracy to o KIM świadczy o Pani Kierownik czy o Wójcie. Ja uważam, że Wójt tak dobrze wyszedł, że Lekarze przyjmowali bo jakby nie on to na Pani Kierownik nie można było liczyć. I kto tu jest nietyczny ?

 • 2018-04-03 22:05:36

  gość: ~Mieszkanka

  @~gość
  Pani Kierownik nie miała nic z tym wspólnego, lekarze sami się zebrali do protestu , a że później wójt 2 z nich zastraszył to już inna sprawa

 • 2018-04-03 22:28:58

  gość: ~Gość

  @~Mieszkanka
  Przestań wszyscy maja swój rozum. Cieszę się ze tacy lekarze nie będą już pracować w ośrodku do którego należę. Przepraszam cie bardzo protestować to mogli sobie ale nie tak ze pacjenci maja za to cierpieć. Nie wiem czy pamiętają ze studiów ze pacjenci są najważniejszy a nie Pani Kierownik. I dobrze ze odeszli.

 • 2018-04-04 08:24:10

  gość: ~nieetyczny

  @~gość
  Czy ty jesteś taki tępy czy to jest twoja gierka. Chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, ze pacjenci zostali pozbawieni bezpośredniej opieki w chwili zagrożenia zdrowia z powodu braku podstawowych wiadomości przez wójta jak powinno się zwalniać kierowników jednostek.

 • 2018-04-04 10:40:06

  gość: ~Aga

  @~nieetyczny
  Człowieku! Tempy to jesteś ty! :)))
  O czym Ty w ogóle piszesz???
  Ewidentnie masz coś z głową nie tak! :)
  I Ty jesteś lekarzem?!

 • 2018-04-04 11:41:12

  gość: ~Gosc

  @~nieetyczny
  @~nieetyczny
  Widzę ze twój poziom jest marny. Jakie Ty słownictwa używasz nikt nie jest tępy ....
  proszę powiedz mi kiedy zostali pozbawiani opieki. Przecież woj załatwił zastępstwo w piątek byli lekarze i w poniedziałek i cały czas są. To kto ty został narozony. Przepraszam cie bardzo ja korzystałam z usług przychodni i dalek korzystam i cały czas są lekarze. Nie wiem gdzie ty byłeś. I trochę kultury!!!!

 • 2018-04-04 14:06:13

  gość: ~Posłanka

  @~Gosc
  podobno była reanimacja w ośrodku,dawno czegoś takiego nie było

 • 2018-04-04 15:26:26

  gość: ~Gosc

  @~Posłanka
  Tak słyszałam ale był lekarz i udzielił pomocy to o co chodzi. Wójt załatwił lekarzy którzy pracowali. A Pani Kierownik zrobiła tak ze żaden nie przyszedł do pracy. Żenada .....
  A wy dalej jej bronicie a pokazała jak Was i mnie jako pacjenta miała gdzieś ....

 • 2018-04-03 18:21:20

  gość: ~gość

  Mały manipulator musi odejść !!! może tak przeprowadzić wcześniejsze wybory

 • 2018-04-03 19:46:08

  gość: ~gośc

  Ludzie Wy naprawdę nie macie co robić. To co sie dzieje top jest sprawa Pani Kierownik i Wójta i niech oni sie martwią. Ja się ciesze ze pomimo tych wszystkich rzeczy Ośrodek działa. A Pani Kierownik nie ma co sie chwalić, że wszystko zabrała bo to świadczy wyłącznie o niej ze miała pacjentów i pracowników w nosie, że zabrała hsała do kont bankowych i nie ma jak zrobić wypłat a Wy jeszcze ją bronice

 • 2018-04-03 21:28:25

  gość: ~wyborca

  To radni powinni zrezygnować ze swoich finkcji to przez ich wpatrzenie w lejczakową oraz zacietrzewienie starego betonu nic nie zrobili aby super kierownik odblokoeał NFZ !!! Tylko zajęli się pensją wojta jakby to nas, pacjentów obchodziło !!!! To oni powinni teraz oddać kasę za recepty :) hipokryci

 • 2018-04-03 21:37:22

  gość: ~Pacjentka

  Jeśli chodzi o byłą Panią kierownik to nie wiedziałam że pani Cielińska robi pierogi dla niej ??? To w ramach obowiązków ?? ale jaja , dama po pierogi przecież do Malczyc jeździła więc w czym problem może dalej przyjeżdżać hi hi hi

 • 2018-04-03 21:41:16

  gość: ~Pacjentka 2

  W ten feralny piątek to gancarzowa biegała po przychodni jak poparzona i wrzask robiła i stwarzała zagrożenie dla innych razem z kolegą gercem lekarzem, a to że on odmówił przyjmowania pacjentów to skandal, jak tak można, powinnimu odebrać prawo wykonywania zawodu !!!

 • 2018-04-03 21:47:45

  gość: ~wyborca

  A dlaczego radni odmówili podjecia uchwały o powołaniu jak najszybciej komisji konkursowej ???? A po co oni w takim razie są ?? Od knucia, bicia piany i noszenia głów wyżej dupy !!! Zrezygnujcie bezradni ze swoich diet !#!# wy oślizgłe gady :(:(

 • 2018-04-03 21:56:26

  gość: ~Mieszkaniec

  @~wyborca
  Ale jesteś niekulturalny przydupasie wójta, radni próbują powstrzymać wójta który łamie wszystkie prawa i robi, co chce. Nawet jeśli obecne skutki nie wyglądają źle, takie działanie zawsze się źle kończy

 • 2018-04-03 21:50:52

  gość: ~Pacjent

  @~Pacjentka 2
  W Malczycach wójt nawet prawo wykonywania zawodu może zabrać, ale tylko w Malczycach i chyba tylko do listopada

 • 2018-04-03 21:48:45

  gość: ~Ona

  @~Pacjentka
  Fajnie,Też bym chciała spróbować pierogów Cielińskiej,muszą być smaczne skoro Lejczakowa nie może się oprzeć i po nocach po nie przyjeżdża. Nawet prywatny bufet sobie załatwiła. Mniam

 • 2018-04-03 21:52:24

  gość: ~On

  A to były ruskie ? Napewno ruskie bo pani Ewa nie zrobiła by z mięsem w piątek. Jednak u nas to porządny naród mieszka nawet pierogami się dzielimy z potrzebującymi

 • 2018-04-07 19:18:23

  gość: ~Benia

  @~Ona
  Hahahaha ja też chcę spróbować tych pyszności, w punkt

 • 2018-04-03 22:00:41

  gość: ~normalny

  @~wyborca
  Recepty były na 100 procent nie dlatego, że były zablokowane konta, tylko wójt załatwiają swoich lekarzy nie miał pojęcia, że trzeba ich zgłosić do NFZ!!!

 • 2018-04-03 22:15:02

  gość: ~klask

  @~normalny
  Dokładnie tak!!! Odzywają się przy...y wójta. Jak to świetnie teraz w ośrodku!!!! Ale że przekracza swoje kompetencje, łamie prawo to nic. On pełni funkcje kierownika... Ludzie zastanówcie się! Jakie miał prawo zwolnić zastępcę? Przecież ci ludzie pójdą do sądu i wygrają. Tak jak wygrała jedna z urzędniczek w gminie. Kto zapłaci za jego decyzje?

 • 2018-04-03 22:42:44

  gość: ~Swiadek

  @~klask
  Zwolnił, bo doktorek powinien od 8.00 przyjmować pacjentów, a przyjechał po 10.00 i powiedział, że nie będzie przyjmowAl i wcale się z tym nie krył!
  Mało tego przyjechała dr Manelska i nie chciał jej wpuścić do przychodni, a potem wyganiał z gabinetu!
  I to jest lekarz!!!!

 • 2018-04-03 22:52:46

  gość: ~klask

  @~Swiadek
  Piszę tylko, że nie miał prawa go zwalniac, nie wiem jaka była sytuacja. jak tak dalej pójdzie to wójt zwolni nam księdza Bolesława

 • 2018-04-04 22:46:27

  gość: ~dyrdyr

  @~klask hehehejhe! Dobre! :)

 • 2018-04-07 19:20:01

  gość: ~Benia

  @~klask
  Będziemy wtedy apelować, tylko nie księdza Bolesława hahahaha

 • 2018-04-03 22:23:40

  gość: ~Mieszkaniec

  @~normalny

 • 2018-04-03 22:24:47

  gość: ~Gość

  @~normalny
  Jak miał ich zgłosić jak wsyztsko było zablokowane nawet konto w NFZ. Chłopie przeczytaj słowa Pani Kierownik sama się do tego przyznała ze wsyztsko zablokowała.

 • 2018-04-03 23:10:14

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Gość
  Wystarczyło postąpić normalnie, jak z dr Ciepluch em, wówczas nie byłoby żadnej afery, ale jak wójt z Bogu ducha winne dziewczyny robi sobie ofiarę swojej kampanii to pewne konsekwencje takiego działania muszą być

 • 2018-04-04 22:29:31

  gość: ~klask

  @~Mieszkaniec
  Uważasz, że wójt postąpił normalnie z doktorem C.? też zrobił wszystko, aby go sponiewierać

 • 2018-04-03 22:31:38

  gość: ~Prawda

  @~normalny
  Podłe kretacze!
  Kogo wy chcecie oklamywać?
  Przecież NFZ, który sami sobie sciagneliscie już w poniedziałek przekazał personelowi informacje, że od stycznia przyjmuje w Malczycach dr Szymczak, która została zwolniona w lipcu zeszłego roku! Jest zgłoszona na cały rok 2018 w NFZ i dlaczego nie mogła wypisywać recept????????

  I dlaczego była zgłoszona skoro tu nie pracowała??

  Banda oszustów!

 • 2018-04-03 22:50:05

  gość: ~klask

  @~Prawda
  Bo może wójt jej kazał płacić? to wypłynęło na sesji

 • 2018-04-03 23:16:44

  gość: ~Pacjent

  @~Prawda
  Totalna bzdura

 • 2018-04-05 16:15:07

  gość: ~Ja

  @~normalny
  Nieprawda. Były zgłoszone osoby które w ogóle nie pracowały w przychodni, a osoby zatrudnione wypisane niezgodnie z zasadami - będzie jeszcze kara finansowa dla ośrodka za te przekręty. Powinien zostać opublikowany raport z kontroli NFZ.

 • 2018-04-04 14:03:34

  gość: ~Obiektywny

  @~wyborca
  przecież zastępca kierownik powiedział na sesji,ze on zmienił hasła i w każdej chwili może je przekazać,ale czy ktoś uprawniony o to pytał(ktoś,czyli Wójt,bo to on powiedział,że kieruje wówczas ośrodkiem)!

 • 2018-04-03 22:09:21

  gość: ~007

  @~gośc
  Nigdzie nie zabrała!!! Hasła ma księgowa!!!!

 • 2018-04-03 22:16:42

  gość: ~gosc

  @~007
  jak niewiesz to niepisz bzdur pajacu

 • 2018-04-03 23:15:17

  gość: ~007

  @~gosc
  Ale zawsze to księgowa robi przelewy jaśnie oświecony

 • 2018-04-03 23:31:43

  gość: ~gosc

  @~007
  tylko kotos je musi zatwierdzic i podpisac jasnie ksieciuniu

 • 2018-04-03 23:42:36

  gość: ~gosc

  @~gosc
  tylko to wojt zwolnil Pania Monike i z mocy nikt niemal dostepu do konta

 • 2018-04-04 11:31:25

  gość: ~Gosc

  @~gosc
  Pani Monika powinna wszystko przekazać wójtowi a nie zachowaniu jak dziecko.

 • 2018-04-04 13:59:07

  gość: ~Hanka

  @~Gosc
  a czy Wójt ją o to prosił???

 • 2018-04-04 09:10:03

  gość: ~007

  @~gosc
  No to kto podpisze, kiedy zostanie nagle odsunięty panie wszechwiedzący

 • 2018-04-03 22:06:26

  gość: ~Neutral

  Panie Wójcie...proszę nie słuchać tych malczyckich oszołomów co mają parcie na władzę...liczę ze będzie Pan dalej robił swoje a te wredne babsztyle niech sobie ujadają

 • 2018-04-03 22:13:44

  gość: ~Ziom

  Tylko szkoda niektórych radnych którym zabrakło zimnej krwi i zamiast poprzeć Wójta woleli się wstrzymać ku uciesze "pań pijawek"

 • 2018-04-03 22:20:54

  gość: ~klask

  @~Ziom
  Zimnej krwi to im zabrakło trzy lata temu, kiedy bezmyslnie podnosili ręce za podwyżką. A przypominam, że Wasz wojt nie przyszedł tu dla pieniędzy, bo przecież kupę kasy zarabiał jako przedstawiciel handlowy. Pamiętacie? Wsiadł na stołek i podwyżkę se zażyczył w wysokości 40%. Kto z Was po czterech miesiącach pracy dostał taką podwyzkę? Nie dajcie się zmanipulować. Tu same przy...y wójta piszą i się klikaja wzajemnie

 • 2018-04-03 22:37:26

  gość: ~Udanin

  @~klask
  To zobacz ile zarabia wójt z Udanina za siedzenie w urzędzie. U was przynajmniej coś się dziejez

 • 2018-04-03 22:47:51

  gość: ~klask

  @~Udanin
  A ty jak katarynka o tym Udaninie... Daj spokój, tu są Malczyce, nie Udanin. I chyba, jesli z Udanina jesteś, nie chciałbyś, żeby się tak działo w Udaninie jak w Malczycach, bo poza jątrzeniem i promowaniem się w prasie nic nie dzieje się.

 • 2018-04-03 23:32:41

  gość: ~Reżyser

  @~klask
  A ty jak kataryna o tym waszym wojcie z malczyc że niby nic nie robi i takie tam :( to niby za co dostał klucz sukcesu o którym niektórzy(udanin, Kostomłoty) tylko pomarzyć mogą, a skąd macie taki budżet 30 mln s my 19 mln i tyle inwestycji ??? Przecież wam ślepia z zawiści zaropiały jak nie widzicie tych dotacji co rusz.Ale faktycznie Malczyce są wyjątkowe pod względem dziwactwa ale jak się ma takich radnych i kilku sołtysów dziwakow to nie dziwota

 • 2018-04-04 08:34:26

  gość: ~abc

  @~Reżyser
  Klucz sukcesu to dostał za to co zrobił poprzedni wójt skuła. Za "twórczą" działalność wójcia Frania przez całą kadencję to następcy przez długie kadencje będą tylko spłacać zadłużenie

 • 2018-04-04 09:36:28

  gość: ~Klucznik

  @~abc
  To skuła był wójtem w 2016 roku ???? bo chyba coś przespałem.Klucz sukcesu przyznawany jest za osiągnięcia w danym roku , czyli w naszym przypadku 2016 roku, no chyba ktoś inny był wtedy wójtem, trochę obiektywizmu

 • 2018-04-04 12:17:39

  gość: ~abc

  @~Klucznik oczytaj regulamin przyznawania nagród i zwróć uwagę za jaki okres rozliczeniowy jest wręczane wyróżnienie!

 • 2018-04-04 13:57:01

  gość: ~Mieszkanka

  @~Reżyser
  klucz do sukcesu nic nie znaczy,dostał go po znajomości od marszałka województwa,bo wtedy nasz wójt był w dołku i potrzebował wsparcia,każdy to wie

 • 2018-04-04 22:24:32

  gość: ~klask

  @~Reżyser
  A to nie wiesz, że tam się zgłasza kandydaturę, wpłaca się pieniądze (około 1000 zł) i podaje się uzasadnienie, Nikt tego nie weryfikuje. Bądź dociekliwy i poczytaj. A interesuje mnie ten wójt akurat, bo z Malczyc jestem i artykuł dotyczy Malczyc, a nie Udanina jak powtarzasz w nieskonczoność

 • 2018-04-04 22:51:21

  gość: ~dyrdyr

  @~Reżyser Tak. Jesteśmy wyjątkowi. Czasem to balast a czasem zaleta...

 • 2018-04-04 07:35:33

  gość: ~gość

  Wójt żeby łatać budżet gminy sprzedał port. Jak to dobrze że już niedługo wybory,czas rozliczeń nadejdzie czas.Panie Wójcie proszę tylko księdza Bolesława nie zwalniać bo gdzie będziemy się modlić.

 • 2018-04-04 08:26:54

  gość: ~gość

  Przecież wójt nie powoływał i nie zatrudniał z-cę pani kierownik doktora Gerca to na jakiej podstawie prawnej zwolnił człowieka?. Temu człowiekowi coś w głowie się pomieszało myśli że jest bogiem,takiego aferzysty w gminie Malczyce jeszcze nie było.

 • 2018-04-04 09:14:05

  gość: ~Klucz

  Co za bzdura !! Skuła i poprzednia rada właśnie długi tylko pozostawili po sobie i ostatni kredycik z 2014 roku na 3 mln ! A dzisiaj oprócz tego że nie ma nowych !!# to jeszcze trzeba stare spłacać za starą gwardie gancarzowej, kądzieli, kowalskiego,i takich podobnych artystów ...

 • 2018-04-04 12:28:07

  gość: ~awf

  Dzięki temu kredytowi pozostał trwały ślad po poprzedniej radzie w postaci przepięknej hali sportowej z ogromnym zapleczem, a gmina uzyskała w 2015 roku stosowne zwroty za przeprowadzona inwestycję. Po frankowskim pozostanie nam tylko nikomu i niczemu nie służące targowisko. No może chwalić go będą miejscowi smakosze "napojów energetyzujących" za dach nad głową.

 • 2018-04-05 20:30:17

  gość: ~Stare

  @~awf
  Po starej radzie to kredyty tylko zostały,od 2008 roku uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego, kary za przekroczenia na oczyszczalni ścieków, wysypisko śmieci, którego nie potrafili zrekultywowac od 2002 roku, zgliszcza po GOK, i tak jeszcze godzinę można wyliczać ...

 • 2018-04-04 22:58:51

  gość: ~dyrdyr

  @~Klucz Skuła hale zbudował -tak zostanie zapamietany. Za wójtowej- osiedle powstało,a za Czesława - padły malczyckie fabryki...

 • 2018-04-04 09:19:45

  gość: ~Oko

  Czytaj gościu ze zrozumieniem..wójt wyrzucił tego od siedmiu boleści lekarza z funkcji doktora dolitte :) a z funkcji z-ca kierownika, sam artysta zrezygnował, przecież nawet na sesji to powiedział :) i uwaga bo to teraz kolega wielki sołtysiny z Malczyc, słyszałem jak przemawiała do niego czule Krzysiu, Krzysiu ...

 • 2018-04-04 12:38:37

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Oko
  Co jeszcze wymyślisz, mistrzu fantazji. BRAWO

 • 2018-04-04 10:45:24

  gość: ~zyx

  Większość tych komentarzy służy jedynie do manipulowania faktami i zafałszowywania prawdy. W tym miejscu polecam daleko idącą ostrożność w osądzaniu ludzi od tego są odpowiednie służby. Taka podpowiedź dla wyborców-uczestniczcie w sesjach Rady Gminy, czytajcie (protokoły, uchwały ,zarządzenia , teraz można odsłuchiwać nagrania nawet z komisji SPZOZ z 22.03.2018r) wszystko dostępne jest na stronie internetowej Gminy (powinno- chyba ,że są "niezamierzone" opóźnienia w publikacji. Dopiero w w dalszej kolejności można się wypowiedzieć. Należy pamiętać , że to rok wyborczy, a nim jeszcze nie jeden królik wyskoczy z kapelusza.

 • 2018-04-04 12:51:19

  gość: ~Obserwator

  @~zyx
  Na sesji wypowiadał się 2 strony:Strona Pani Kierownik :było to chyba 7 osób z różnych środowisk, każdy wstała, gdy przemawiał, mówił logicznie, niekiedy były emocje, ale widać, że prawdziwe. Strona Pana Wójta:Wójt mówił na siedząco, z opuszczoną głową, jego wypowiedz nie trzymała się kupy, później jeszcze mówił jeden radny od wójta, ale jego wypowiedź dotyczyła tego co się działo po odwołaniu PML. Komu uwierzcie? Powiedzieć można wszystko a zdradza nas mowa ciała

 • 2018-04-04 14:13:37

  gość: ~Normalny

  Dlaczego Pan Wójt nie spisał dokumentów z biura w obecności świadka a teraz oskarża Panią Kierownik???Czy jest on wiarygodny???

 • 2018-04-04 15:02:33

  gość: ~Mysliciel

  @~Normalny
  Bo pewnie przez myśl mu nie przeszło, że ktoś o zdrowych zmysłach wpadnie na taki pomysl

 • 2018-04-04 16:52:52

  gość: ~Obserwatorka

  Tak widziałem z jaką arogancją przemawiała grupa wsparcia,a lejczakowa dumna ze swoich popleczników faktycznie pewna siebie stwierdziła że nie poda haseł do NFZ i kont bankowych i za nic sobie miała sparaliżowanie SPZOZ !!! Masakra i tobie debilu podoba się jak ktoś oficjalnie wali Cię w d.... przecież ona smiała się w oczy wszystkim.mówiąc że skoro mnie zwolnił to niech pacjenci cierpią... i to ci imponuje ?? Nie zażywaj już tego człowieku..

 • 2018-04-04 17:44:11

  gość: ~Uczestnik sesji

  @~Obserwatorka
  BZDURA,NIC TAKIEGO NIE MÓWIŁA,ODSŁUCHAJ SOBIE Z SESJII!!!

 • 2018-04-04 20:36:59

  gość: ~gosc

  @~Obserwatorka
  a co ci dadza hasła skoro nikt oprocz pani kierownik i siegowej niema uprawnien aby sie podpisac GENIUSZU

 • 2018-04-04 21:26:52

  gość: ~Luz

  Szkoda prądu na Wasze szczekanie...wredne babsztyle tylko knuja i mataczą aby dowrac się do stolkow...nic z tego... Wam napewno nie zaufam

 • 2018-04-05 11:26:37

  gość: ~Chłop

  @~Luz
  Poziom wypowiedzi ludzi z otoczenia wójta świadczy o nim samym i jego elektoracie. Poza wyzwiskami, przezwiskami, pomówieniami- nic konkretnego. Jak się czuje taki mocny, to po co atakuje innych. Niech czyny o nim zaświadczą, a nie nędzne komentarze, od których aż oczy bolą. I te wyzwiska od "babsztyli", "debili" - no gratuluję polotu w wyrażaniu swoich emocji!

 • 2018-04-06 08:53:01

  gość: ~Wyborca

  Tutaj nie chodzi o to ,kto lepiej wypada w mediach,tutaj chodzi o to,ze Wójt mając władzę przekracza uprawnienia,kłamie i oskarża bezpodstawnie swoich oponentów.Władza jest dla ludzi,a nie siła władzy przeciw ludziom!!!

 • 2018-04-06 10:10:45

  gość: ~inny wyborca

  @~Wyborca
  Uważam, że ani nie przekracza uprawnień ani nie kłamie. Robi po prostu to co musi. A już na pewno nie oskarża bezpodstawnie. A wy się zastanówcie czego tak naprawdę chcecie??

  Jeszcze do niedawna pani Kadziela i Gancarz nie kryły swojego niezadowolenia i ogłaszały wszem i wobec, że w listopadzie zrobią porządek z ośrodkiem zdrowia a potem z Żygadło, a teraz co? już im wszystko pasuje?
  bronią tych ludzi, by tylko zabłysnąć! chodzą i szczekają i ludziom zamęt robią, bo tylko tyle potrafią!

  zapytajcie panią Gancarz jak od tygodnia usilnie poszukuje byłej żony prezesa MUK- u! Ciekawe po co? :)

  Panie prezesie, coś pan mocno zalazł za skórę pierwszej damie malczyckiej!

 • 2018-04-06 21:37:45

  gość: ~inkaginkag

  Obecna pensja Wójta jest normalna pensja w biednej wiejskiej gminie.A ,ze Pan Wójt coś robi czyli pracuje to nic w tym dziwnego ,przecież dostaję za to wynagrodzenie.Nie rozumiem dlaczego co nie którzy się denerwują..czy on robi coś nadzwyczajnego w tej gminie ?,chyba tylko promuje swoją osobę!

 • 2018-04-07 14:11:04

  gość: ~ekonom

  @~inkaginkag
  Nadal jest za wysoka. Zniżyć do poziomu skuły czyli nieco ponad 4tyś.

 • 2018-04-07 19:45:59

  gość: ~Elala

  Nie od dziś wiadomo, że do Rady Gminy startują starzy wyjadacze, którzy zrobią wszystko, żeby zostać wybranymi na nową kadencję lub marzą o stołku wójta. Sami jesteśmy winni tej sytuacji, bo ciągle na nich głosujemy i dajemy się im manipulować. Co do wójta to mało lepszy, w swych intrygach nie ustępuje koleżankom po fachu, jednak nie będąc jego zwolennikiem widzę, że w gminie w końcu coś zaczęło się dziać.Czy to jednak wystarczy aby udało mu się przedłużyć kadencję? Wątpię, musiałby w końcu posypać głowę popiołem i czasem pójść na kompromis, ale pytanie czy potrafi? Proszę tylko Was o jedno, nie stawajcie w obronie zastępcy kier. Przychodni, nie osmieszajcie się ludzie, komu ten Pan oprócz wypisania L4 realnie pomógł?...

 • 2018-04-07 23:06:40

  gość: ~Abc

  @~Elala
  Sam sobie nasz Kim z malczyc pisze laurki

 • 2018-04-08 09:31:18

  gość: ~Kobieta

  @~Abc
  Nie wiem,czy zauważyłyście drogie panie,ale padło wiele obraźliwych komentarzy ze strony ludzi wójta(lub jego samego)pod adresem kobiet.Drogie panie,apeluje nie głosujmy na tego człowieka.

 • 2018-04-08 19:45:45

  gość: ~też kobieta

  @~Kobieta
  A pamietacie może co jego żona napisała na początku jego kadencji na FC? Jakoś cicho było na ten temat, bo chyba nikt w to nie wierzył i uznał, że przesadziła. Teraz po latach juz trzech można przyznać, że chyba miała rację. Pamiętam stamtąd takie zdanie mówiące o tym, że wójtowanie odebrało mu rozum. Coś w tym jest. popieram głos Kobiety przede mną.

 • 2018-04-25 10:31:15

  gość: ~Krzysztof

  Byłem na marcowej sesji i co to się tam działo przekroczyło wszelkie granice prawa, etyki i moralności! Po wysłuchaniu prawie całego dotychczasowego personelu SPZOZ, który to murem stanął za bezprawnie zwolnioną P. kierownik, odbyło się głosowanie nad obniżeniem pensji wójta. Coś takiego trudno opisać słowami, gdyż jak można było się spodziewać, znając wójta Frankowskiego, "zaparł się rękoma i nogami by nie oderwać się od koryta". Lecz co najbardziej szokujące nie miał on nawet odwagi bronić się sam - zrobiła to za niego radca prawny Haligowska - jawnie występując jako osobisty i prywatny adwokat Frankowskiego! Ów mecenas wygłosiła jakże elekwentną mowę obrończą powołując się na wszystkie znalezione na prędce i nadinterpretowane przepisy - byleby tylko uniemożliwić obcięcie pensji wójta! Jest to samo w sobie głębokie nadużycie funkcji obiektywnego radcy prawnego przy urzędzie gminy ale także głęboko niemoralne i nieetyczne by za wszelką cenę bronić swojego pracodawcy - wójta. Poniżej załączam protokół/stenogram całej wypowiedzimecenas Haligowskiej do wglądu i interpretacji mieszkańców gminy:
  Po w.w. zdjęcia zapraszam na faceebooka wójta lub gminy Malczyce w komentarzach do wiadomości o SPZOZ

 • 2018-06-23 01:06:02

  gość: ~obiektywny

  ostatnio dodany post

  całkiem przypadkiem zapoznałem sie z problemem mieszkańców Malczyc dotyczącym ochrony zdrowia.IGRANIE ludzkim zdrowiem dla potrzeb osiągnięcia za wszelką ceną korzyści majątkowej i promowanie swojej osoby celem piastowania funkcji publicznej i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia jest bardzo naganne i powinno eliminować takie osoby z udziału w życiu politycznym. Obiecałem kilku mieszkańcom MALCZYC że na leczeniu ludzi w MALCZYCACH NIKT KARIERY POLITYCZNEJ NIE ZROBI , natomiast ośrodek zdrowia nie będzie sprzedany i przez obecnego i nowego wójta a będzie zawsze dobrem społecznym , kontrolowanym przez zamieszkujące społeczeństwo.

REKLAMA