POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO "PRO CORDE"

Centrum Kardiologiczne "Pro Corde" wprowadza platformę e-usług fot.: procorde.com.pl

Centrum Kardiologiczne "Pro Corde" Sp. z o.o. w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. Platforma e-usług CENTRUM KARDIOLOGICZNEGO "PRO CORDE".

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Wrocławia wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wdrożenie pakietu e-usług, opartych na systemie informatycznym do przetwarzania danych medycznych.
 
Dzięki nowej platformie, pacjenci będą mieli możliwość:
  • elektronicznej rejestracji na wizytę lekarską bądź badanie diagnostyczne oraz otrzymania przypomnienia o wizycie;
  • monitorowania stanu zdrowia poprzez elektroniczne e-dzienniczki, 
  • sporządzenia wywiadu lekarskiego poprzedzającego wizytę u specjalisty;
  • elektronicznego pobierania swojej dokumentacji medycznej (w tym konsultacji lekarskich, wyników badań, danych dot. przebiegu treningu rehabilitacyjnego oraz diagnostyki holterowskiej).
Dostawcą oprogramowania jest firma CSPM Sp. z o.o. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana 22 listopada 2017 roku.
Koszt całkowity projektu wyniesie 1 215 016,26 zł, z czego 85 %, tj. 1 032 763,83 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, II  Osi Priorytetowej - Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie  2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Projekt realizowany jest przez Centrum Kardiologiczne "Pro Corde", w Partnerstwie z następującymi podmiotami:
  • Przychodnia na Biskupinie Sp. z o.o.
  • EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
  • PRIMA-MED Sp. z o.o.
  • Iwona Świątoniowska- Grobelny Paweł Wilczek Lekarze Spółka Partnerska.
Zakończenie realizacji projektu przewidziano na II kwartał 2018 roku.
 
 

artykuł sponsorowany

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA