Express-Miejski.pl

Pichorowice są pomijane w inwestycjach? Radny pyta, wójt odpowiada

Od lewej: radny Wojciech Płaziuk, po prawej: wójt Teresa Olkiewicz fot.: em

Za kilka miesięcy odbędą się wybory samorządowe. Wówczas wybierzemy m.in. włodarzy gmin. Zanim to jednak nastąpi, jest czas na podsumowania mijającej kadencji.

Radny z gminy Udanin Wojciech Płaziuk za pośrednictwem naszego portalu porusza temat inwestycji w miejscowości Pichorowice. We wrześniu 2017 roku radny zgłosił do projektu budżetu na 2018 rok, 15 wniosków, dotyczących właśnie Pichorowic. Jak twierdzi radny z 15 zgłoszonych wniosków został zrealizowany tylko jeden. - Podczas pracy komisji nad projektem wielokrotnie zgłaszałem zastrzeżenia do projektu budżetu, co odzwierciedlają protokoły z komisji. Podczas sesji, na której został przegłosowany budżet, przedstawiłem swoje stanowisko odnośnie do budżetu i przeczytałem wnioski mieszkańców swojej wsi - mówi radny Wojciech Płaziuk.

Samorządowiec złożył 15 wniosków w tym: wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci przy remizie strażackiej, dokończenie remontu świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, dokończenie montażu kafelek w kuchni, budowa sceny, równanie i malowanie ścian), budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym i chodnika przy drodze powiatowej, przebudowa drogi gminnej koło remizy strażackiej, zakup kosy spalinowej do koszenia trawy i traktorka do koszenia boiska sportowego i cmentarza. Jednym z wniosków jest również wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi powiatowej.

Część z wniosków była przez radnego zgłaszana już do poprzednich budżetów gminy. - Wielokrotnie jako radny głosowałem za uchwałami, które były w mojej ocenie korzystne dla naszej małej ojczyzny, którą jest gmina Udanin. Przez ponad trzy lata wspierałem działania wójt Teresy Olkiewicz w sprawach i projektach, które były ważne dla gminy. Oczywiście były sprawy, w których nie zgadzałem się z propozycjami pani wójt takie jak np. wygaszenie działalności gimnazjum w Ujeździe Górnym i niepowołanie w to miejsce szkoły podstawowej, oraz brak funduszu sołeckiego - wyjaśnia radny.

- Część uchwał, które proponowała pani wójt, w mojej ocenie szkodziły naszej lokalnej społeczności i gminie. Nie chcę uprawiać brudnej polityki, wyciągając błędy, ale muszę stanowczo zaprotestować, ponieważ przed głosowaniem wyraziłem się negatywnie do projektu budżetu na rok 2018. Powiedziałem, że głosuję za budżetem, ponieważ są w nim sprawy ważne dla gminy, że daję kredyt zaufania wójt, mając nadzieję, że będzie równo traktować wszystkich mieszkańców gminy. Niestety, po ponad dwóch miesiącach widzę, że pani wójt dzieli mieszkańców na ważnych i mniej ważnych. Zgłaszane wnioski trafiają w próżnię i tam pozostają. Pod koniec roku 2017 wysłałem do urzędu gminy informację odnośnie uszkodzonych urządzeń na placu zabaw w Pichorowicach z prośbą o złożenie wniosku w projekcie "OSA". W Pichorowicach jest kilka działek gminnych, które można by było zagospodarować na cele projektu. Niestety pomimo złego stanu urządzeń, które są na placu - wniosek został odrzucony. Podczas ostatniej sesji dowiedziałem się, że nasza miejscowość została pominięta przy składaniu wniosków o dotację na budowę placów zabaw. Poinformowano mnie, że place będą sprawdzane dopiero na początku kwietnia. W mojej ocenie jest to stanowczo za późno, tym bardziej że wnioskowaliśmy w ubiegłym roku, aby przeglądy placów odbyły się w styczniu. Chodzi o bezpieczeństwo maluchów, aby w sezonie dzieci mogły z nich bezpiecznie korzystać. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę, że w budżecie pojawiły się oszczędności, można było je wykorzystać na wkład własny przy składaniu większej ilości wniosków. Uważam, że powinniśmy wykorzystać szansę i złożyć wnioski w kilku miejscowościach, gdzie urządzenia są w złym stanie. Jako radny zawsze stoję po stronie mieszkańców, aktywnie biorąc udział w komisjach i sesjach. Być może przez moją aktywność i niechęć do mojej osoby ze strony pani wójt, zgłaszane przeze mnie wnioski nie są realizowane. Z przykrością słucham na komisjach jak problemy i wnioski mieszkańców (nawet te proste, które można zrealizować bez dużego nakładu finansowego) są nazywane przez panią wójt "pobożnymi życzeniami". Czasem trzeba tylko trochę dobrej woli, której w mojej ocenie brakuje. Zrobię wszystko, aby wnioski mieszkańców nie trafiały w próżnię, ponieważ są duże możliwości, na pozyskanie dotacji co pokazują inni włodarze gmin. Nawet w tegorocznym budżecie, który jest w mojej ocenie słaby, można wygospodarować większe środki na wkład własny pod inwestycję - podsumowuje radny Płaziuk.

Ruszyła kampania wyborcza?

Do wypowiedzi radnego odniosła się wójt Teresa Olkiewicz. - Analizując pretensje i roszczenia radnego, odnoszę wrażenie, że mija się on z prawdą a zarzuty wobec mnie, że nazywam wnioski mieszkańców „pobożnymi życzeniami”, są wyssane z palca i nieprawdziwe i stanowią właśnie element „brudnej polityki”, którą zaczął uprawiać Wojciech Płaziuk - mówi wójt Teresa Olkiewicz.

Wójt przyznaje, że co roku konstruując budżet gminy, wpływają dziesiątki wniosków od sołtysów, rad sołeckich, radnych oraz przedstawicieli różnych organizacji społecznych. Z tych wniosków realizowane są w pierwszej kolejności te zadania, które m.in. wynikają z założeń Strategii Rozwoju Gminy Udanin oraz istnieje możliwość pozyskania na te zadania dofinansowania ze środków zewnętrznych. - Odnosząc się do wygaszania Gimnazjum w Ujeździe Górnym, to pan radny powinien wiedzieć, że to nie było w gestii wójta, a co do powstania szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pamiętam wypowiedź pana radnego, podczas jednej z komisji Rady Gminy Udanin, kiedy jako przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Udaninie był przeciwny utworzeniu właśnie szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym. Dopiero presja społeczna sprawiła, że radny wycofał się z wcześniejszych deklaracji - wyjaśnia wójt Olkiewicz.

Jak dodaje wójt, nieprawdą jest stwierdzenie, że nie realizuje wniosków składanych przez radnego czy też mieszkańców Pichorowic. - Oto kilka faktów, które mówią, że jest inaczej. Na przełomie lat 2014 – 2018 r. zostały wykonane następujące roboty remontowe: w 2014 roku wykonana została termomodernizacja budynku świetlicy. Zrobiono m.in. remont dachu i elewacji wraz z dociepleniem, który dofinansowany był ze środków unijnych w ramach PROW. W 2015 roku wyremontowano kuchnię i pomieszczenie socjalne, a w 2016 zostały wymienione cztery okna w pomieszczeniu gospodarczym, toalecie i na korytarzu. W 2017 roku realizowane były kolejne prace polegające np. na rozebranie starej sceny wykonanej z płyt. Położenie płytek na posadzce w miejscu „sceny” i w pomieszczeniu obok „sceny”, pomalowanie ścian w tych miejscach oraz prace elektryczne polegające na przygotowaniu istniejącej instalacji do zwiększonego poboru mocy przyłączeniowej, oraz wykonanie dodatkowych wypustów oświetleniowych. 9 kwietnia została podpisana umowa na położenie płytek na ścianie w pomieszczeniu kuchennym, montaż nowych drzwi wejściowych do budynku oraz ułożenie paneli ściennych na korytarzyku (pomiędzy toaletami a zapleczem kuchennym). W sumie koszty, jakie zostały poniesione na modernizację świetlicy w Pichorowicach to ok. 94 tys. złotych. Na remont posadzki, dachu, elewacji zewnętrznej oraz docieplenie remizy OSP – w sumie wydano 75 tys. złotych - wymienia wójt.

W 2015 roku został zakupiony system powiadamiania selektywnego, który kosztował 5 tys. złotych. W latach 2015-2016 przyznano dotację dla Parafii pw. św. Mikołaja na remont kościoła w Pichorowicach w sumie 53 tys. złotych. Wiata przystankowa dla dzieci szkolnych została wykonana na terenie działki przy remizie OSP w Pichorowicach w październiku 2017 roku. - Wybór Ujazdu Górnego na zaprojektowanie budowy wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności podyktowany był kilkoma przyczynami. W miejscowości nie było żadnego ogólnie dostępnego placu zabaw, choć jest to druga pod względem ilości mieszkańców miejscowość w gminie Udanin. Działka, na której została zaplanowana OSA, jest własnością gminy i znajduje się w sąsiedztwie boiska sportowego. Realizacja tej inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Odnośnie uwagi, że miejscowość Pichorowice została pominięta przy składaniu wniosków o dotację na budowę placów zabaw informuję, że gmina Udanin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy placów zabaw w trzech miejscowościach: Udanin, Konary i Sokolniki. Wybór tych miejscowości podyktowany był konkretną analizą potrzeb i wybraniu tych, które placów zabaw nie mają, bądź mają nadające się do wymiany w całości. Zgodnie z założeniami konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu a maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 tys. złotych - mówi Teresa Olkiewicz.

- Gmina Udanin złożyła wniosek o maksymalną do pozyskania kwotę i nie ma znaczenia argument pana radnego, że można było przeznaczyć oszczędności, które pojawiły się w budżecie na wkład własny przy składaniu większej ilości wniosków, ponieważ większej kwoty dofinansowania na ten cel nie można pozyskać. Zakupy urządzeń placów zabaw będą dokonywane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i po analizie środków finansowych, jakimi będzie można dysponować. Ewentualny wybór urządzeń będzie uzgadniany z mieszkańcami (sołtysem). Odnośnie subiektywnej oceny pana radnego o późnym terminie przeglądów placów zabaw, informuję, że termin wykonania rocznej kontroli placów zabaw w 2018 roku wynika bezpośrednio z terminu określonego w zeszłorocznych protokołach kontroli stanu technicznego. Sołectwo zakupuje również wyposażenie świetlicy, strażnicy oraz organizuje imprezy okolicznościowe ze środków budżetu gminy Udanin, a są to środki rzędu 20 tys. złotych od początku kadencji. Oczywiście zdaję sobie sprawę z potrzeb i oczekiwań mieszkańców Pichorowic i że nie wszystko się da tak od razu zrobić, ale też jako wójt muszę patrzeć na rozwój całej gminy Udanin. Wydaje się zatem, że pan radny Wojciech Płaziuk nie realizując swoich nieprzemyślanych obietnic przedwyborczych, przerzuca odpowiedzialność za brak ich realizacji na wójta manipulując przy tym opinią publiczną - podsumowuje wójt Olkiewicz.

anbo

53

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Pichorowice są pomijane w inwestycjach? Radny pyta, wójt odpowiada

  2018-04-17 11:38:03

  gość: ~obietnice

  I kto tu mówi o obietnicach przedwyborczych??? Wystarczy popatrzeć na pani obietnice z kolejnych wyborów. Nie ma kanalizacji, nie ma dróg, nie ma strefy ekonomicznej, nie ma niskich zarobków, które pani obiecywała startując w wyborach w 2006 roku zarzucając że poprzedni wójt za dużo zarabiał. Zarabiał ok 5 tyś a pani zarabia prawie 14 tyś miesięcznie. Gdzie ma pani te swoje zeszyty co zapisywała pani wnioski i problemy mieszkańców. Jedno co się udało pani zrobić to zadłużyć gminę na ponad 10 mln. i wydawać publiczne pieniądze na bylejakość. Czyli właśnie takie zadania o których pani mówi- hasło pani kolejnej kampanii powinno brzmieć. Róbmy bele jak, ale róbmy.

 • 2018-04-17 12:02:12

  gość: ~mieszkanka

  Mam nadzieje, że ta Pani będzie jednak miała trochę taktu i w wyborach nie wystartuje starczy jej pseudo obietnic i mydlenia oczy czego to nie zrobiła bo szkołę to chciała zamknąć i w tym temacie ściemniać to już nie musi bo każdy wie jak jest.

 • 2018-04-17 12:04:37

  gość: ~Mieszkaniec

  Pani wójt my pamiętamy i wiemy jaka jest prawda... Pani kampania to jest jedno wielkie kłamstwo obiecuję pani niewiadomo co a wiadomo o co chodzi o kasę i korytko żeby dalej jeść nasze pieniążki bo pani myśli bo wieś o za co fani i głupi bo uwierzą w szystko i tu jest pani w błędzie to jest już koniec i niech nawet pani Nie startuje w wyborach bo niewiem co na Panią zagłosuje

 • 2018-04-17 12:07:49

  gość: ~Haha

  I teraz wychodzi ze to dzięki jej szkoła w Ujezdzie Nie została zamknięta... Hahaha kłamie pani w żywe oczy.. My pamiętamy i jaka była walka

 • 2018-04-17 15:27:18

  gość: ~Małgorzata

  I okazuje się, że w tej gminie nie będzie na kogo głosować. Pani wójt za wiele nie zrobiła przez swoje kadencje, natomiast pan radny jak widać niestety nie zna się na procedurach, finansach i zarządzaniu, kolejne lata siedziałby jak poprzednicy. Oj nie będzie koga wybrać. Czyżby nie było mądrych ludzi w naszej gminie.

 • 2018-04-17 17:57:06

  gość: ~Niestety

  To straszne że tą gminą chcą rządzić same niekompetentne osoby. Jedno warte drugiego. Wart Pac pałaca...

 • 2018-04-17 19:16:45

  gość: ~Radny Wojciech Płaziuk

  Muszę stanowczo zaprotestować na sugestie pani wójt Teresy Olkiewicz zawarte w artykule ,, Pichorowice są pomijane w inwestycjach? Radny pyta, wójt odpowiada. ''
  Problemy, które poruszyłem w swojej wypowiedzi dotyczą wielu miejscowości na ternie gminy. Wnioski z Pichorowic przedstawiłem jako przykład, ale tak naprawdę większość mieszkańców gminy boryka się z takimi samymi problemami co mieszkańcy Pichorowic. Już sam początek wypowiedzi Pani wójt jest daleko nie stosowny ,,pretensje i zarzuty radnego” - to nie są pretensje i zarzuty radnego jak to nazywa pani wójt - są to wnioski mieszkańców gminy Udanin!
  Muszę zdementować informację jaką przekazuje pani wójt gminy, że jako radny byłem za jedną szkołą na terenie gminy. Na początku roku 2017 wójt gminy przedstawiała tylko jeden projekt uchwały zawierający treść o wygaszeniu gimnazjum w Ujeździe Górnym, nie proponując powołania w miejsce gimnazjum szkoły podstawowej. Jako radny podczas sesji i komisji wielokrotnie zabiegałem o przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych podczas, których mieszkańcy mogliby się wypowiedzieć na temat sieci szkół. Podczas tych spotkań jasno i stanowczo opowiadałem się za dwoma szkołami na terenie gminy Udanin co odzwierciedlają nagrania i protokoły. Moje stanowisko na temat, sieci szkół jest i było znane dla mieszkańców gminy. Zaklinanie i zakłamywanie rzeczywistości nic tu nie da i dziwię się pani wójt, że w dobie internetu i powszechnie dostępnych wiadomości oraz protokołów próbuje wprowadzać mieszkańców w błąd. Przypomnę, że większość podawanych informacji przez panią wójt nie była zgodna z prawdą, podawane koszty i wyliczenia oraz symulacje nie odzwierciedlały rzeczywistości. Czas pokazał, że szkoła w Ujeździe Górnym jest potrzebna co odzwierciedla tegoroczny nabór do klas. Moje stanowisko jest zawarte odnośnie ilości szkół było zawarte podczas głosowań. Przypomnę, że w początkowej fazie prac za dwoma szkołami na terenie gminy Udanin było tylko trzech radnych: Krzysztof Dziurla, Zdzisław Semczuk i Wojciech Płaziuk, dopiero po kilku komisjach liczba radnych się zwiększyła do pięciu. Pozostali radni poparli propozycję pani wójt, czyli uchwałę o jednej szkole na terenie gminy co odzwierciedlają protokoły z komisji.
  To spotkania konsultacyjne i presja ze strony mieszkańców, której została poddana pani wójt spowodowała rozpoczęcie prac nad drugą uchwałą. Jak pamiętam na jednej z komisji na mój wniosek o zorganizowanie zebrań konsultacyjnych pani wójt odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ z doświadczenia wie, że mieszkańcy nie przychodzą na zebrania, a jeżeli już przychodzą to w liczbie 10 mieszkańców. Okazało się, że i w tej kwestii pani wójt się myliła, ponieważ w zebraniach uczestniczyło dużo więcej mieszkańców niż zakładała pani wójt.
  Podsumowując tą część czas pokazał kto miał rację i cieszę się bardzo, że na terenie gminy Udanin są dwie szkoły, a szkoła z Ujazdu nie podzieliła losu ,,starej szkoły z Udanina”.
  Odnośnie realizacji wniosków mieszkańców gminy Udanin ,,pobożnych życzeń” jak to pani wójt ma w zwyczaju mówić o wnioskach. Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że są realizowane, mogę natomiast zgodzić się, że są realizowane po części (remont świetlicy trwa od kilku lat, remont remizy trwa od kilku lat, plac zabaw jest w opłakanym stanie, drogi gminne pełne dziur).
  Jako radny od początku kadencji z kilkoma radnymi gminy zabiegaliśmy i wnioskowaliśmy o wprowadzenie funduszu sołeckiego, który zwiększyłby możliwości sołectw i pozwoliłby na realizację większej ilości zadań. Pani wójt i większość radnych co roku odkładała decyzję w sprawie funduszu sołeckiego. Dopiero w roku wyborczym fundusz sołecki został przyjęty. Szkoda że tak późno bo wiele wniosków można by było zrealizować właśnie z funduszu sołeckiego.
  Place zabaw - tak naprawdę jest to priorytet, który musi być rozwiązany jak najszybciej na terenie gminy Udanin, ponieważ w większości miejscowości place zabaw są w złym stanie. Jako jedyna gmina w powiecie średzkim nie dostaliśmy dofinansowania w roku 2017 z ,, Odnowy Dolnośląskiej Wsi” . W tym roku mimo ogromnych potrzeb złożyliśmy wniosek tylko na jeden plac zabaw z projektu ,,OSA”. Pomimo zapewnień ze strony pani wójt, że przeglądy placów odbędą się szybciej niż to miało miejsce w ubiegłych latach niestety urządzenia na placach zabaw mimo sezonu są nie sprawne. Dziwi mnie opieszałość w tej kwestii ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo najmniejszych mieszkańców naszej gminy. W dobie polityki prospołecznej pani wójt nie za wiele ma do zaoferowania. W ościennych gminach są pozyskiwane pieniądze na miękkie projekty np. ,,umiem pływać”, a u nas?. Pisanie i szumne ogłaszanie w prasie, o zgłoszonych projektach nie za wiele daje. Wymierną korzyścią dla mieszkańców są pozyskane dotacje i zrealizowane wnioski.
  Pani wójt Teresa Olkiewicz jest trzecią kadencję wójtem gminy Udanin, przeprowadziła kilka projektów, ale większość obietnic, które składała podczas swoich kampanii wyborczych jest nadal niezrealizowana - zarzucenie brak realizacji obietnic przedwyborczych radnym jest w mojej ocenie daleko nie stosowane, tym bardziej, że pani wójt od początku 2006 roku ma większość w radzie a co za tym idzie ma komfort rządzenia gminą.
  Moje obietnice wyborcze są realizowane! Pozyskuję we współpracy z mieszkańcami dużo dotacji zewnętrznych z poza budżetu, gminy, organizujemy wile imprez i wyjazdów integracyjnych. Wszystkie wnioski mieszkańców są przekazywane na bieżąco do urzędu gminy podczas sesji i komisji.
  Tak mówię to ze stanowczo, za brak realizacji wniosków ze strony urzędu gminy odpowiada pani wójt Teresa Olkiewicz – to nie jest manipulowanie opinią publiczną, to jest fakt!

 • 2018-04-17 20:28:39

  gość: ~Mieszkaniec

  Panie Wojtku, zapewne Panu zależy na objęciu stanowiska Wójta w gminie Udanin czyż nie ? Ale najpierw to musi Pan doświadczenie nabrać i trochę pokory. A wtedy jak Pan będzie miał doświadczenie w pracy na stanowiskach na których odpowiada się za zarządzanie personelem czy finansami, to pogadamy. Panu zależy na stanowisku czy na dobru mieszkańców? a może dowartościowaniu siebie ? czyż to nie takie Pisowskie ?Niech Pan nie obraża tej Pani bo mało jest takich konkretnych menadżerów jak Pani Wójt. Prawdziwy facet nie atakuje Kobiety tylko powinien ją bronić i pomagać, zwlaszacza jako radny. Poza tym, gmina Udanin to nie Wrocław czy Warszawa i podatku zawiele nie wpływa. A z tego że ta gmina ma tradycje rolnicze to Pan jako rolnik akurat powinien być dumny. I taki skarb należy promować i wykorzystywać. Holandia rolnictwem stoi a nie brudnymi fabrykami. A tradycje prawdziwych gospodarzy to kultura sama w sobie bo ziemia ( zwłaszcza taka jaką macie) to jest prawdziwy skarb. A nie praca w systemie 4 zmianowym w zachodnich zakładach. Niech Pan Pamięta jako Katolik i Rolnik że nie intrygi polityczne są najważniejsze tylko uczciwość i praca,

 • 2018-04-17 21:16:34

  gość: ~ja timo

  @~Mieszkaniecczy to pan Wojtek bedzie kandydowac na wojta czy nie to malo wazne.Wazne jest ze mowi glosno jakie sa braki w naszej gminie ile srodkow finansowych przepadlo...przykladem jes gmina Wadroze wielkie...tam jakos mogli pozyskac wiecej srodkow niz nasza gmina .i tu niechodzi czt to atak na pania czy pana...tylko wojtek powiedzial dosc i top od samego poczatku jak zostal radnym iu to wielu przydupasom pani wojt...tak przypudasom sie to bardzo niespodobalo...zacznijmy od zarobkow pani wojt najwieksze w naszym powiecie a gmina udanin taka biedna bo pani wojt az szkole w ujzdzie chciala zlikwidowac....

 • 2018-04-17 21:21:07

  gość: ~ja timo

  @~Mieszkaniec
  tylko pani wojt o tym zapomiala wydajac swoje oswiadczenia do tego co radny wojtek opublikowal..i wtym oswiadczeniu jest wiele klamstw lub mija sie z prawda...ale nie mnie to oceniuac ocenia wyborcy przy wyborach....na ja myslalem ze POLSKA ROLNICTWEM STOI a nie jakis zagraniczny inwestor....

 • 2018-04-17 22:18:03

  gość: ~Radny Wojciech Płaziuk

  @~Mieszkaniec
  Drogi Panie od 15 lat jestem na stanowiskach kierowniczych i dobrze sobie radzę. Od ponad piętnastu lat pracuję z budzetem więc proszę nie pisać bzdur. To czy będę kandydował na stanowisko wojta czy nie to jest moja decyzja. Nie muszę się nikomu z niej tłumaczyć. Jako radny i odpowiedzialny samorządowiec mam prawo do wyrażania swoich poglądów i wskazywania błędów organu prowadzącego. Tym bardziej, że wcześniej zgłaszałem wiele uwag. Publikacja tekstu to ostatecznosc, która mam nadzieję da wiele do myślenia pani wójt. Na temat rolnictwa i ziem to proszę lepiej nic nie pisać poniewaz to za kadencji pani wójt nie pozyskała za wiele ziemi z agencji dla mieszkańców i rolników. Nigdzie nie atakuję pani wójt, odpowiadam na nie prawdę zawartą w artykule. Co do sugestii że gmina Udanin to nie Wrocław i Warszawa ma pan racje, ale w naszej gminie można więcej zrobić dla mieszkańców. Rolą wójta jest współpraca z wszystkimi radnymi a nie tylko z częścią radnych. Pisanie o intrygach politycznych nic nie ma wspólnego z rzeczywistością ponieważ ja nie intyguje tylko mówię głośna jak jest.

 • 2018-04-18 06:49:13

  gość: ~Adam

  @~Mieszkaniec
  dzięki pokornym radnym w gminie jest jak jest. Kawałek placu uchodzi za inwestycję. a OSA gdzie A jakże ! w Ujeździe Górnym.

 • 2018-04-18 12:17:03

  gość: ~fakt

  @~Adam
  Trzeba odzyskać głosy za próbę zamknięcia szkoły przez wójtową. Więc teraz wszystko zrobi aby pozostać przy korytku.

 • 2018-04-18 18:27:36

  gość: ~COoooooooooooooooooooooo

  @~fakt jakies zamkniecie szkoly mialo byc? USTAWA dobrej zmiany kazala przeciez wygasic gimnazja i tyle w temacie - a adam(specjalnie przez male a) tylko czeka na rozroby, juz myslal, ze w OSP Goscislaw bedzie rozroba i nic nie wyszlo- taki to jest ten maly przez mala "a" gosc

 • 2018-04-18 20:09:16

  gość: ~Adam

  Pudło.

 • 2018-04-17 22:34:57

  gość: ~Jeszcze nie Radny

  @~Radny Wojciech Płaziuk Panie drogi i dwie szkoły a pieniędzy niema na Pichorowice bo poszły na szkoły !! Jedna szkoła wystarczyła tylko pana przedwyborcza mania 2 szkoły są !I miliony poszły !

 • 2018-04-17 23:05:08

  gość: ~Radny Wojciech Płaziuk

  @~Jeszcze nie Radny o jakich pan milionach pisze? Szkoła w Udaninie była projektowana na 350 uczniów, obecnie jest ponad 400. Wykorzystanie reformy szkolnictwa do wprowadzenia oszczędności jest daleko nie stosowne. Proszę mi uwierzyć, że w budżecie można wiele zaoszczędzić i nie koniecznie na szkolnictwie. O jakiej Pan pisze przedwyborczej mani? Fundusz sołecki w innych gminach funkcjonuje od 2009 roku. Zamiast 10 zł na miekanca mogło być 50 zł na mieszkańca. Wracając do szkół - nikt nie wiedział jak będzie wygladala reforma, zainwestowaliśmy mnustwo pieniędzy w remont szkoły w Ujezdzie. Wg Pana miała stać pusta i popadać w ruinę jak dawna szkoła w Udaninie? Jestem dumny że przy wsparciu mieszkańców, radnych i kuratora udało się zagospodarować budynek na potrzeby szkoły. Są inne możliwości pozyskiwania funduszy, o których mówię od początku kadencji.

 • 2018-04-18 10:40:16

  gość: ~mieszkaniec

  @~Radny Wojciech Płaziuk Osobie zajmującej stanowiska kierownicze nie wypada popełniać błędów ortograficznych.

 • 2018-04-18 18:30:07

  gość: ~oooooooooooooOOOOOOOOOO

  @~mieszkaniec dzisiaj w pichorowicach kolpotraz ulotek wyborczych przez dziewczynke z domu .............- fajkowo to wygladalo dom w dom a raczej skrzynke w skrzynke

 • 2018-04-19 07:21:51

  gość: ~Ewa

  @~oooooooooooooOOOOO. A wydrukował chociaz z komentarzami, ktore tutaj sa ? Czy tylko "artykul" z "pieknym" zdjeciem? Sam sie bal. Jak pokazuja rozne sutuacje - ludzi ma sie od tego.

 • 2018-04-19 11:21:16

  gość: ~Mieszkaniec

  @~oooooooooooooOOOOOOOOOO
  Czytałem. To nie są ulotki wyborcze tylko gazetki. Zawarte tam informacje są prawdziwe, a forma dystrybucji nie jest istotna.

 • 2018-04-19 11:26:41

  gość: ~Mieszkaniec

  @~mieszkaniec
  Co ma jedno wspólnego z drugim? Nie musi się być polonistą aby dobrze zarządzać. A błędy każdemu się mogą zdarzyć.

 • 2018-04-20 10:49:25

  gość: ~Timo

  @~mieszkaniec
  Zapraszam Pana na coroczne dyktando do szkoły w udaninie i zobaczymy ile pan popełnił i błędów... Każdemu może zdążyć się mała literówka..

 • 2018-04-18 11:36:11

  gość: ~Gość2

  @~Radny Wojciech Płaziuk. "Mnustwo" haha

 • 2018-04-18 17:01:46

  gość: ~gosc

  @~Radny Wojciech Płaziuk- a jak mozna zrobic oszczednosci w budzecie? I jeszcze drugie pytanie- ile to budzet z mojego/naszego podatku doklada do oswiaty a ile wynosi subwencja na oswiate- wie ten radny czy nie?

 • 2018-04-20 17:26:43

  gość: ~inna

  @~gosc
  A ty na szkołach chcesz oszczędzać? A do czego dokładać a twojego/naszego podatku jak nie do przyszłości, bo tym są dzieci. W ciebie widzę nikt nie inwestował, a raczej na tobie oszczędzali

 • 2018-04-22 12:48:55

  gość: ~Radny Wojciech Płaziuk

  @~gosc
  Wie

 • 2018-05-20 08:03:56

  gość: ~Człek

  @~Radny Wojciech Płaziuk

  Mnóstwo, nie mnustwo! Jak już Pan zostanie tym wójtem, to proszę popracować nad ortografią bo się będą z Pana śmiać jak z Komorowskiego

 • 2018-04-18 05:30:39

  gość: ~Timo

  @~Jeszcze nie Radny zamiast 14tys.pensji pani wójt mogło być 7co w skali roku daje nam 84tys.oszczrdnosci a w skali całej jej kadencji 250tys a to już niesa małe pieniądze... Bo pani wójt za 4lata przytulila sobie 500tys...a ja się teraz pytam za co... Co takiego zrobiła przez te 4lata

 • 2018-04-18 09:14:51

  gość: ~Mieszkaniec Gminy

  Jak chce pan robić karierę polityczną to zapraszam do stolicy Warszawy a nie robić zamętu lokalnego.Doświadczenie,Doświadczenie!!! panie radny!!!!.

 • 2018-04-18 20:12:54

  gość: ~Ktos

  @~Mieszkaniec Gminy
  A pan już się do Warszawy najeździł? I co dla gminy z tego wynikło?

 • 2018-04-18 20:40:37

  gość: ~to ja

  @~Ktos --- ten "mieszkaniec" to za swoje nigdzie nie pojedzie, ale mógłby napisać co wójtowa za 12 lat w Warszawie wyjeżdziła

 • 2018-04-18 09:32:11

  gość: ~marta

  Miałam okazje być na spotkaniu lokalny z radnymi i w panu Wojtku aż się gotuje jak prowadzi dyskusje!Trochę pokory i dystansu do siebie nas nie będzie a stołki i tak zostaną dziękujmy że mamy tka pani wójt w porównaniu z Gminą Kostomłoty.

 • 2018-04-18 10:22:30

  gość: ~Timo

  @~marta
  Za co ty dziękujesz że mamy taką Panią wójt.... Za to że ma najwyższą pensje w powiecie z wszystkich wójtów. Za to że zasłużyła gminę na 10baniek..za to że mamy rozpieprzone drogi.. Za oczyszczalnie w Ujezdzie dolnym... Jednym słowem niema za co tej pani dziękować nic nie robiła za swojej kadencji.. No może jedni rondo w udaninie

 • 2018-04-18 11:38:21

  gość: ~Radny

  @~Timo
  Pod wszystkim podpisują sie radni, podnosząc rączkę do góry.

 • 2018-04-18 11:52:38

  gość: ~fakt

  @~marta
  ja byłem na kilku spotkaniach i widziałem jak się gotuje Pani wójt w sprawie szkół np. Radny o którym Pani piesze zawsze mówi na temat i nie musi nic zmieniać w swojej postawie. Gmina Kostomłoty ma budżet 7,5 mln na inwestycje a Udanin 2,5 mln. Więc o czym tu mówić...

 • 2018-04-18 12:06:40

  gość: ~Tomek

  Ale siara skarżyć się do gazety. Wstyd na cały powiat. I to wieczne zwalanie winy na jedną osobę. Takie cyrki to tylko u nas.

 • 2018-04-18 12:13:39

  gość: ~fakt

  @~Tomek
  Jaka siara? To są fakty, o których ktoś w końcu zaczął mówić głośno. popatrz się na inne gminy i na radnych, którzy np w Malczycach gdzie budżet jest dużo wyższy obniżyli zarobki wójta. A u nas za co ta pani bierze rocznie 160 tyś. Chyba nie za te buble co są w całej gminie.

 • 2018-04-18 12:20:51

  gość: ~Tomek

  @~fakt. Za pewne nie tylko u nas tak jest. Tylko nikt nie pisze takich pierdół do gazet. Artykuł w stylu "plose pana, ona mnie lubi". Mój drogi, Rzymu nie zbudowali od razu. A co do zarobków, zostań wójtem, weź na swoje bary ten syf i tłumacz się z każdego gó... , które komuś nie leży.

 • 2018-04-20 17:29:32

  gość: ~inna

  @~fakt
  Brawo Malczyce!!!!

 • 2018-04-18 12:17:00

  gość: ~Z Malczyc

  @~Tomek
  W Malczycach jest lepszy cyrk. Miejmy nadzieję, że znikną z samorządów tacy pseudo gospodarze jak zasiedziała w Udaninie i mąciciel z Malczyc

 • 2018-04-18 12:32:24

  gość: ~Gosc

  @~Z Malczyc
  Jakos nie przypominam sobie artykułu w stylu "nie chce wyciagac bledow, ale jestem ignorowany". A przepraszam, te Pichorowice to jedyna wies na mapie gminy ? Jakos nie chce mi sie wierzyć, ze nigdzie nikt palcem nie ruszyl.

 • 2018-04-18 12:54:50

  gość: ~Beata

  Wójt -'obecnie w samorządzie wójt pełni funkcję organu wykonawczego gminy obok burmistrza i prezydenta miasta, wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wikipedia. "Wypelnia zadania CALEJ rady i jest organem wykonawczym GMINY (nie jednej miejscowosci). Tak dla wyjaśnienia. Ale co i gdzie by nie zdobil, zawsze bedzie zle i dlaczego nie u mnie.

 • 2018-04-18 13:36:23

  gość: ~fakt

  @~Beata
  Masz rację tylko wójtowa ma sowich radnych i tyle w tym temacie. Za pracę urzędu i wykonanie budżetu odpowiada wójt. Dziwnym trafem czego się nie weźmie jest źle zrobione. Patrz chodnik w Drogomiłowicach. Na zakręcie gdzie dzieci idą na plac zabaw nie będzie chodnika. A w ogłoszeniu na stronie gminy jest informacja, że chodnik w Drogomiłowicach. Pieniędzy nie starczyło czy co? Trzeba było zrobić chodnik od strony Bielan, czyli od placu zabaw do sklepu. Tam jest największe niebezpieczeństwo dla pieszych.

 • 2018-04-18 15:07:04

  gość: ~Timo

  @~fakt
  Ale najważniejsze że pani wójt będzie miała się czym pochwalić tym chodnikiem... Najważniejsze że będzie dojście do kościoła i do sklepu a co tam jakieś dzieci... Oni jej głosów w wyborach Nie dadzą..

 • 2018-04-18 15:42:53

  gość: ~Marta

  Budżet Kostomłotów 7 milionów i widzisz jakie tam inwestycje? aż w oczy mnie kole od świetnych lat wiadomo że jak nie masz budżetu w Gminie to nic nie zrobisz tak jak w domu jak nie masz kasy to żonie sukienki nie kupisz a idąc do pracy to na co stawiasz pierwsze ile zarobisz bo nie powiesz że pracujesz charytatywnie potem jaka jest atmosfera w pracy czy cię lubią czy nie jak to drugie to wiec że miejsca nie zagrzejesz nigdzie swoim ego!!!

 • 2018-04-18 17:58:41

  gość: ~Sebastian

  I w Kostomłotach jest rondo i nawet w Żarowie robią i słyszałem że ma być W Pichorowicach i taka moda na ronda w powiatach.

 • 2018-04-18 23:37:57

  gość: ~Mieszkanka Piekar

  U nas oprócz siłowni na powietrzu, placu zabaw i traktorki do koszenia trawy nie ma nic. Pani Wójt obiecała na zebraniu że w 2017 ruszy budowa świetlicy i co? I nic! Po co obiecywac? Nie mówię że to prosta sprawa i się należy już ale po co te obietnice. Druga sprawa przedszkole gdzie pracują ludzie nie nadający się do pracy z tak małymi dziećmi a już nie mówię o tym że nie ma opiekunki by zająć się jakimś dzieckiem z niepełnosprawnością. Też Pani wójt obiecała że zrobi coś z tym że porozmawia. I co? I nic! Już nie mówię o chodniku który też miał być... Po jakiego grzyba dawać obietnice których się nie dotrzymuje? Lepiej mówić brutalna prawdę niż dawać ludzia nadzieję a potem mieć ich głęboko w dupie. Już nie mówię o ludziach pracując w gminie którzy nie znają się na sprawach od których sa

 • 2018-04-19 11:32:13

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Mieszkanka Piekar
  A w Drogomiłowiach afera bo nie dość, że chodniki są w stare krawężniki wstawiane to jeszcze nie zaplanowano wjazdów. Dobrze, że mieszkańcy kontrolują te działania bo w innym przypadku wjazdów by nie było. Dlaczego w prasie mówią o całym chodniku? Druga część miejscowości jest bez chodnika i to na zakręcie. Kawałek chodnika a szum jakby to było kilka kilometrów...

 • 2018-04-19 14:03:13

  gość: ~the

  @~Mieszkaniec --- to się nazywa propaganda sukcesu, a gazety bazują na informacji z gminy i powiatu.

 • 2018-04-21 16:02:47

  gość: ~Krzysiek

  Czytając te wypociny, tytul powinien brzmiec "nieporadny radny szuka ostatniego ratunku w gazecie".

 • 2018-04-24 11:46:02

  gość: ~Radny Wojciech Płaziuk

  @~Krzysiek
  Jest wiele projektów, które wspólnie zrealizowałem z mieszkańcami. Ja nikogo nie obrażam, więc nie rozumiem dlaczego Pan mnie obraża. Mam prawo poruszać tematy na forum, ponieważ na komisjach i sesjach część wniosków jest pomijana. Podkreślam jeszcze raz to są wnioski i problemy mieszkańców gminy Udanin. Co dzień kontaktuje, się ze mną wielu mieszkańców gminy, którym zawsze staram się pomóc. Każda forma pomocy jest lepsza niż bezczynność. Ma Pan prawo do swojej oceny.

 • 2018-05-21 12:12:57

  gość: ~obietnice

  ostatnio dodany post

  Ta to dopiero miała przemyślane obietnice...

  Obiecała pani, że będzie dużo mniej zarabiać od poprzednika, a ma pani maksymalne zarobki...

  Obiecała pani kanalizację, chodniki, strefę ekonomiczną i wiele innych rzeczy.

  To jak to jest z tymi obietnicami?

REKLAMA