Express-Miejski.pl

Kąty Wrocławskie wysoko w rankingu najzamożniejszych miast

Urząd Gminy Kąty Wrocławskie fot.: em

Kącka gmina wypada całkiem dobrze w rankingu najzamożniejszych miast, gmin i powiatów.

Pismo „Wspólnota" od kilku lat przygotowuje ranking polskich samorządów, biorąc pod uwagę ich bogactwo. Ich dochody w roku 2017 zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W taki sposób powstało zestawienie najbogatszych samorządów w kategoriach: województw, powiatów, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, mniejszych miast oraz gmin wiejskich.

Przy obliczaniu wskaźnika użytego w rankingu pominięto wpływy z dotacji celowych. - Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ dużej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”) – tłumaczy profesor Paweł Swianiewicz, współautor rankingu.

Jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych – chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i  województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Wysoka pozycja miasta

Powiat wrocławski w rankingu zajmuje 232 miejsce wśród 314 powiatów. Średnio na osobę przypada kwota 646 złotych. Od 2013 roku powiat coraz wyżej pnie się w rankingu.

Wśród 590 miast (z pominięciem miast powiatowych) wysoko w zestawieniu znalazły się Kąty Wrocławskie, które zajęły 28 miejsceZamożność per capita wynosi 4385,5 złotych. Jest to duży awans miasta, który rok temu uplasował się na 35 pozycji.

em

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA