POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Piotr Sobczyk: Chcę być wójtem ponad podziałami

Piotr Sobczyk z rodziną fot.: mpr

Jednym z kandydatów ubiegających się w gminie Miękinia o stanowisko wójta, jest Piotr Sobczyk.

Kim jest Piotr Sobczyk? Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach samorządowych i walkę o fotel wójta gminy? Jaką myśl polityczną Pan reprezentuje?

Piotr Sobczyk: Jestem ekonomistą,ukończyłem Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii - kierunek Ekonomia Menedżerska. Jestem przedsiębiorcą, który na co dzień obraca się wśród wielu ludzi, o różnym statusie społecznym. Właśnie dzięki temu poznałem specyfikę ich problemów. Myśl o mojej kandydaturze dojrzewała we mnie już jakiś czas. Do startu w wyborach przygotowywałem się skrupulatnie rok i nie mam zamiaru spoczywać na laurach. Ubiegam się o fotel wójta, ponieważ uważam, że nadszedł czas na osoby spoza systemu politycznego, które faktycznie będą dbały o dobro mieszkańców, a nie o interesy partii. Jako człowiek bezpartyjny wiem, że tylko kandydat niezależny jest w stanie wprowadzić transparentność w działaniach gminy w każdym jej obszarze. Chcę zaprezentować mieszkańcom przemyślany i spójny, a przede wszystkim realny plan na przyszłość naszej gminy. Żyjemy w XXI w, mamy do wykorzystania szereg możliwości, udogodnień, a wiecznie słyszymy - Nie. Chcemy pokazać, że sprawy mieszkańców są nam bliskie, że XXI w to wiek możliwości, inicjatywy i przede wszystkim skutecznych działań. W pokoleniu ludzi młodych nie istnieje pojęcie ‘niemożliwe do wykonania’, bo młodzi to otwarty umysł i nowe horyzonty.

Jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz gminy jako wójt? Proszę o sformułowanie 5 najważniejszych deklaracji, które Pan złoży wyborcom.

Piotr Sobczyk: Chcę być wójtem ponad podziałami. Najtrafniej odnieść się do mojego hasła wyborczego: ,,Zawsze po stronie mieszkańców. Nowe perspektywy, nowe możliwości". W pierwszej kolejności chciałbym zrealizować obiecane od 3 kadencji założenia obecnego włodarza - te, które wynikały z potrzeb mieszkańców. Są one nadal aktualne. Dlatego chcę być wójtem wsłuchującym się w głos mieszkańców, realizującym utworzone projekty i stawiającym kropkę nad przysłowiowym ,,i". Najważniejsze moje deklaracje dla mieszkańców to:

  • działania prospołeczne nastawione na skuteczny dialog z mieszkańcami,
  • równość wobec mieszkańców,
  • transparentność działań w każdym obszarze działań gminy,
  • polityka blisko rodziny (począwszy od dzieci, sportowców a kończąc na seniorach),
  • skuteczna realizacja programu wyborczego.

Jakie główne cele, w Pana opinii, gmina powinna realizować w najbliższych pięciu latach? Mówimy zarówno o inwestycjach, jak i działaniach miękkich.

Piotr Sobczyk: Gmina Miękinia to gmina o dużych możliwościach społecznych, finansowych i inwestycyjnych. W moim odczuciu obszarem, który wymaga szczególnej uwagi, jest skuteczność realizacji działań na rzecz mieszkańców oraz zaufanie i szacunek pomiędzy władzą a mieszkańcami. Dlatego chciałbym zacząć od zmiany systemu komunikacji międzyludzkiej na skuteczny dialog z mieszkańcami i w oparciu o uzyskane informacje zwrotne tworzyć pozytywną energię w gminie Miękinia. Gmina powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gdyż to oni są jej fundamentem. W ciągu 5 lat trwającej kadencji należałoby skupić działania na utworzeniu skutecznej komunikacji zbiorowej, komunikacji internetowej, budowie żłobków przedszkoli, placów zabaw, przebudowie szkół oraz systematycznej budowie sieci kanalizacyjnej a następnie basenu. Istotna jest także kontynuacja modernizacji dróg i budowa nowych, wraz z wymianą źródeł światła. Należy wreszcie dofinansować sportowców i stworzyć im możliwości rozwoju. Ważne jest także zapewnienie dzieciom odpowiednich miejsc zabaw. Nie należy zapominać o seniorach, w gminie jest dużo osób starszych, które należy objąć odpowiednią opieką. Stworzyć program nie tylko atrakcji typu wycieczki czy spotkania towarzyskie, ale i możliwości doraźnej pomocy w trudniejszych dla nich momentach.

Ochrona zdrowia to forma bezpieczeństwa, które należy zapewnić każdemu mieszkańcowi na jak najwyższym poziomie.

Jeśli mieszkańcy powierzą mi swoje zaufanie, to z pewnością będzie to bardzo pracowity czas. Jestem gotów na to wyzwanie.

Proszę o wskazanie 3 spraw, problemów, które Pana zdaniem wymagają pilnej interwencji.

Piotr Sobczyk: Najpilniejszą dla mieszkańców sprawą wymagającą natychmiastowej reakcji i skutecznych działań jest niezawodna sieć komunikacyjna. Pozwoli ona na swobodne przemieszczanie się mieszkańców do pracy, szkoły, załatwienia spraw. To niezmiernie ważne dla osób starszych, niemobilnych, żeby mogli wreszcie otworzyć się na gminę i to co im oferuje. Komunikacja powinna być odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców a nowe trasy budowane w oparciu o uzyskane z debaty informacje. Taka kalkulacja musi być uwzględniona w budżecie. To cel strategiczny mojej kampanii wyborczej, ponieważ jako syn właściciela firmy transportowej wiem, jak powinna wyglądać sprawna sieć komunikacji i dopilnuję tego osobiście aby wreszcie była ona realizowana skutecznie, a przebieg tras był wynikiem dialogu z mieszkańcami.

Komunikacja to także sprawna sieć internetowa. Planuję utworzenie darmowych punktów Hotspot na terenie gminy. Żyjemy w XXI w i nie możemy pozostawać w tyle, należy prężnie iść do przodu i dawać mieszkańcom nowe możliwości. 

Olbrzymi problem stanowi brak miejsc w żłobkach i przedszkolach, za małe szkoły oraz parkingi przyszkolne. Działania dotyczące tych aspektów powinny być skoncentrowane na budowie dużych żłobków z szeregiem udogodnień dla maluchów. Rozwiązanie, które proponuję to klasyczne stołówki, które zadbają o zbilansowane, zdrowe posiłki, a także uwzględnią potrzeby małym alergików. Szereg usług dodatkowych, w tym stomatolog, zajęcia korekcyjne, nauka języka angielskiego w grupach od lat trzech, w formie przyjaznej zabawy i koła naukowe wprowadzone od lat sześciu.

Jak będzie wyglądać Pana współpraca z ościennymi samorządami w zakresie np. komunikacji zbiorowej, czy ochrony zdrowia?

Piotr Sobczyk: Jestem człowiekiem otwartym na współpracę z różnymi organizacjami. Będę robił wszystko co w mojej mocy aby zapewnić jak najlepsze warunki do godnego życia mieszkańców i rozwoju gminy. Współpraca z ościennymi samorządami jest dla mnie naturalna i będę dążył do tego, aby była to współpraca efektywna i długofalowa.

Zmiany na najważniejszym stanowisku w gminie niosą za sobą obawy o tzw. „czystki personalne” w urzędzie i jednostkach podległych. Jaki będzie Pana plan działania i czy faktycznie może sprawdzić się czarny scenariusz?

Piotr Sobczyk: Jestem świadom, że ludzie mogą się tego obawiać i absolutnie chcę się odciąć od takich spekulacji. Jako kandydat niezależny, bez powiązań partyjnych, nie mam zamiaru pozbawiać rodzin pracowników gmin i podległych jej instytucji możliwości zarobkowania i utrzymywania swoich rodzin. Każdy z nas ma kredyty, zobowiązania i trzeba być po prostu człowiekiem i potrafić wczuć się w daną sytuację. Nie byłbym w stanie uderzyć w swoje hasło wyborcze - ,,zawsze po stronie mieszkańców'', ponieważ chcę pokazać, że można współpracować miło, przyjaźnie i w poszanowaniu godności drugiego człowieka. Wiele osób w gminie jest w wieku przedemerytalnym i wiadomym jest, że byłoby ciężko powrócić im na rynek pracy. Dlatego zapewniam wszystkich pracowników, że poznacie mnie jako człowieka honorowego, uczciwego i rzetelnie podchodzącego do realizacji programu wyborczego. Gminą należy zarządzać skutecznie, nie zapominając o tym, że efekty pracy, to zasługa całego zespołu ludzi. Dołożę wszelkich starań, abyśmy razem tworzyli wizję gminy, którą proponuję mieszkańcom. Uczynimy gminę miejscem otwartym i nastawionym na zaspakajanie potrzeb mieszkańców w oparciu o skuteczny dialog i wzajemny szacunek.

W jaki sposób wyborcy mogą się z Panem skontaktować?

Piotr Sobczyk: Można się ze mną skontaktować przez stronę www.piotrsobczyk.com.pl, mailowo: piotrsobczykmiekinia@gmail.com lub przez moją stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/miekinia.piotr.sobczyk. Jeśli macie Państwo do mnie pytania to chętnie na nie odpowiem i rozwieję wszelkie Państwa wątpliwości.

Dziękuję za rozmowę.

Sfinansowano przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Sobczyka

REKLAMA


REKLAMA