POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Postanowienie sądu niekorzystne dla jednego z komitetów

Zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik.com

Sąd Okręgowy we Wrocławiu na wniosek wójta Frankowskiego wydał postanowienie w trybie wyborczym.

Kampania wyborcza w gminie Malczyce trwa pełną parą. Mieszkańcy zalewani są materiałami kandydatów ubiegających się o mandat radnego, czy wójta. W gorączce przedwyborczej trzeba jednak pamiętać o tym, by prezentowane treści były zgodne z prawdą. Tę regułę złamała jedna z grup. Skargę na jej działania złożył ubiegający się o reelekcję Piotr Frankowski. Otóż w ulotkach i wydanym biuletynie Komitetu Wyborczego Wyborców Dla Gminy Malczyce dopatrzył się on nieprawdy i zgłosił ten fakt do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. 

Komitet zawarł w swojej ulotce wyborczej informacje o rzekomej odpowiedzialności wójta za brak zabezpieczenia mieszkańców w podstawowe usługi medyczne, jako przyczynę podając „brak dobrego gospodarza”. Ponadto w wywiadzie w biuletynie wyborczym „Dobra Gazeta” (finansowanego ze środków KWW Dla Gminy Malczyce) liderka grupy ubiegająca się o fotel wójta zarzuca obecnemu włodarzowi brak funkcjonowania bezpłatnej rehabilitacji, używając stwierdzenia „przywrócimy dostęp do bezpłatnej rehabilitacji”.

W kilkunastostronicowym uzasadnieniu Sąd Okręgowy we Wrocławiu opisuje swoje ustalenia, w których stwierdza: - W świetle materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie należało uznać, że wniosek wnioskodawcy (przyp. red. Piotra Frankowskiego) co do zasady pozostaje uzasadniony. Materiał dowodowy zebrany w niniejszym postępowaniu potwierdził bowiem, że informacje podawane przez uczestników postępowania w materiałach wyborczych nie były prawdziwe.

Ostatecznie sąd orzeczeniem w trybie wyborczym postanowił:

  • zakazać członkom komitetu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat obecnego wójta,
  • zakazać rozpowszechniania ulotki „Lepiej już było. My zrobimy to dobrze" oraz biuletynu „Dobra Gazeta", w których zawarto nieprawdziwe informacje,
  • nakazać opublikowanie sprostowania w lokalnej prasie.

Wyrok nie jest prawomocny. Komitet ma 24 godziny na odwołanie. 

Do wyborów samorządowych pozostało 9 dni. Czy kampania na terenie gminy Malczyce przyniesie nam jeszcze niespodziewane zwroty akcji? Czas pokaże.

anbo

REKLAMA