POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Odpowiedź na zaproszenie burmistrza do dyskusji o wyborze nowego starosty

Wójt elekt Wojciech Płaziuk fot.: arch. prywatne

Kilka dni temu burmistrz Adam Ruciński na stronach prasy zaprosił do dyskusji i zaprezentowania koncepcji w sprawie Zarządu Powiatu. 

Opisał także propozycje priorytetowych zadań dla władz Powiatu na najbliższe 5 lat. 20 listopada o godz. 12 w sali sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Ślaskiej, odbędzie się pierwsza sesja, podczas której zostaną zaprzysiężeni nowo wybrani Radni oraz wybrany zostanie Przewodniczący Rady. Uważam, że w tym samym dniu powinien być powołany nowy Zarząd Powiatu. Dzisiaj wiemy już, że Sejmikiem Wojewódzkim przez najbliższe lata będzie rządziła koalicja Bezpartyjnych Samorządowców i PiS. Uważam, że naturalnym rozwiązaniem dla Powiatu jest podobna koalicja z uwzględnieniem przedstawicieli wszystkich trzech okręgów wyborczych.

W mojej ocenie główną rolę w tej koalicji powinna odgrywać gmina Udanin, która po raz kolejny w składzie rady będzie miała trzech przedstawicieli: Małgorzatę Rachwalską, Halinę Mikłę i Grzegorza Pierzchalskiego. Pożądanym społecznie rozwiązaniem jest przerwanie hegemonii zarządzania Powiatem przez przedstawiciela z gminy Środa Śląska, ponieważ od wielu lat Starosta pochodził z tej gminy. Uważam też, że nie powinien być z bogatej gminy Miękinia, która świetnie sobie radzi wykorzystując swoją bliską lokalizację z Wrocławiem. Istotną rolę tym razem powinny odgrywać gminy z okręgu wyborczego nr 2: Udanin, Malczyce i Kostomłoty, które mają dużo mniejsze możliwości finansowe.

Rozkład sił w radzie w tych trzech gminach jest następujący: Udanin 3 radnych, Malczyce 2 radnych, Kostomłoty 1 radny. Biorąc pod uwagę, że gmina Udanin ma 3 radnych uważam, że właśnie z naszej gminy powinien być przyszły starosta, tym bardziej że jeszcze nie było starosty z naszej gminy.

Mamy trzech radnych i trzech potencjalnych kandydatów, jednak tylko jednemu z nich, jest najbliżej do Sejmiku i wojewody. Dlatego uważam, że starostą powinna być radna PiS Małgorzata Rachwalska. Apeluję do radnych z gminy Udanin: Haliny Mikły i Grzegorza Pierzchalskiego, aby poparli kandydaturę radnej Małgorzaty Rachwalskiej na Starostę Powiatu Średzkiego. Jest to bardzo kompetentna, doświadczona, wiarygodna i oddana sprawie radna, dla której zawsze na pierwszym miejscu jest dobro mieszkańców.

Podzielam zdanie pana Burmistrza, że przyszedł odpowiedni moment, aby Powiatem zarządzała kobieta. Spośród wielu zadań, które czekają na starostę, jednym z najważniejszych jest przywrócenie działalności szpitala, pozyskanie dodatkowej karetki pogotowia oraz wykorzystanie funduszy na poprawę dróg i chodników powiatowych. Gmina Udanin ma jedne z najgorszych dróg w powiecie, w wielu miejscowościach nie ma chodników oraz ścieżek rowerowych dlatego najwyższa pora postawić na zrównoważony rozwój Powiatu. Uważam, że w przypadku powołania starosty z gminy Udanin, funkcja wicestarosty powinna trafić do gminy Środa Śląska lub Miękinia. Przydzielenie pozostałych funkcji pozostawiam do decyzji przyszłych koalicjantów.

Myślę, że jest już odpowiedni czas na podjęcie ważnych decyzji dla mieszkańców Powiatu, którzy oczekują na fundusze z Sejmiku i od wojewody. Czas na mądre i rozsądne decyzje ponad podziałami. Ze swojej strony deklaruję chęć uczestniczenia w rozmowach koalicyjnych, jeżeli tylko będzie to potrzebne. Ponadto odnosząc się do powyższych wywodów, zaznaczam, że są to tylko moje osobiste sugestie wynikające z troski o dobro wspólne, skuteczność i efektywność w zarządzaniu, mającym wpływ na harmonijny i zrównoważony rozwój Gmin i Powiatu.

Wojciech Płaziuk

wójt elekt Gminy Udanin

ogłoszenie płatne

REKLAMA