POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Kąty Wrocławskie: znamy skład osobowy nowych komisji

Zdjęcie ilustracyjne fot.: aharom

29 listopada w ratuszu w Katach Wrocławskich odbyła się druga sesja nowej rady miejskiej.

Jednym z punktów obrad był wybór wiceprzewodniczących. Zostali nimi Wanda Laszczyńska i Wojciech Wójcik.

Odbyły się także wybory do poszczególnych komisji. Jedną z najważniejszych jest Komisja Rewizyjna. Jej członkowie kontrolują działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Przewodniczącą została Danuta Drożdż, a członkami Dorota Smak, Grzegorz Mitek, Tomasz GiniewskiJerzy Osiński. 

Przewodniczą Komisji Budżetu i Rozwoju została Anna Skórczak, jej zastępcą Sebastian Kotlarz. Członkami są Anna Herbut, Gabriela Feldman, Grzegorz Pacyna, Wojciech Wójcik, Jerzy Osiński, Czesław PudlikJarosław Wojciechowski.

Zadaniami Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego kierować będzie Grzegorz Mitek, a jego zastępcą został Piotr Sobko. Nad infrastrukturą będą także pracować Wanda Laszczyńska, Katarzyna Łapińska-Szymańska, Wojciech Wójcik, Jarosław WojciechowskiKrzysztof Bujak.

Na przewodniczącego Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wybrano Piotra Sobko, a na zastępcę Krzysztofa Bujaka. Członkami zostali: Anna Skórczak, Dorota Smak, Beata Czuchrowska, Gabriela Feldman, Grzegorz Pacyna, Grzegorz KołczKatarzyna Łapińska-Szymańska.

W Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zasiądą: Katarzyna Łapińska-Szymańska, Wanda Laszczyńska, Tomasz Giniewski, Jerzy OsińskiAntoni Kopeć. Przewodniczącą została Katarzyna Sebzda-Sztul, a jej zastępczynią Katarzyna Łapińska-Szymańska.

Sprawami Społecznymi zajmie się przewodniczący Sebastian Kotlarz, jego zastępca Anna Herbut oraz członkowie Katarzyna Sebzda-Sztul, Beata Czuchrowska, Danuta DrożdżWojciech Wójcik.

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obradować będą: przewodniczący Tomasz Giniewski oraz Anna Herbut, Dorota Smak, Gabriela Feldman, Sebastian Kotlarz, Antoni Kopeć, Czesław PudlikGrzegorz Kołcz.

em

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA