Express-Miejski.pl

Szkodliwa radna?

SPZOZ Malczyce fot.: Angelika Harom - emka.news

21 stycznia do sekretariatu Urzędu Gminy Malczyce wpłynęła skarga na działalność radnej Leokadii Gancarz, złożona przez kierownika SPZOZ Malczyce Mateusza Olkowskiego.

Z treści skargi wynika, iż pani radna, 18.12.2018 roku brała udział w zamkniętym spotkaniu radnych Rady Gminy Malczyce oraz kierownika SPZOZ, na którym poruszane były między innymi poufne sprawy związane z funkcjonowaniem naszego ośrodka zdrowia, z którego to informacje, jakie pozyskała, przekazała osobom trzecim, które od dłuższego czasu działają na szkodę przychodni. Ze skargi czytamy, że ,, …nie chodzi tu o „każde” ujawnienie informacji ze spotkania przez radną Gancarz, ale o takie, które powoduje istotne zagrożenie dla interesów podmiotu zdrowia publicznego‘’ czytamy dalej w skardze ,, Ujawnienie tychże danych osobom postronnym może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ośrodka zdrowia, a co za tym idzie, również kontraktowanie’’

Skarga została przekazana do Komisji Skarg i Wniosków, która na spotkaniu 05.02.2019 roku ustosunkowała się do przedłożonego problemu stanowiskiem w którym stwierdza, że nie jest organem władnym do rozstrzygania skarg na radnego i rozpatrzenie takowej skargi nie należy do właściwości Rady Gminy. Nie możemy jednak tracić z pola widzenia zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, która mówi, że Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty. I choć nie jest jednak związany instrukcjami wyborców, to powinien brać pod uwagę, że ujawnienie istotnych danych, o których dowiedział się podczas poufnego spotkania, może godzić w dobro i postulaty mieszkańców gminy, którzy są żywotnie zainteresowani prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka zdrowia. Biorąc zaś pod uwagę, że istnieje domniemanie kompetencji Rady Gminy wywodzone z art. 18 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, a mianowicie, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a także obowiązek radnego godnego zachowania się oraz kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej, należy sprawę skargi oglądać w szerszym kontekście.

- Jestem zbulwersowany zachowaniem radnej Gancarz. Tym bardziej, że w tej sprawie toczy się cały czas postępowanie prokuratorskie z zawiadomienia Wójta Gminy Malczyce dotyczące ośrodka zdrowia i przekazywanie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania naszego ośrodka zdrowia osobom trzecim, może wpłynąć na całe postępowanie i przy okazji zaszkodzić działalności służby zdrowia na terenie Gminy Malczyce. Niestety, dzisiejsze prawo ustrojowe pozostawia bez jakiejkolwiek odpowiedzialności działania radnego, ale wskazuje też jednoznacznie, że radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, a w naszym przypadku jest niestety odwrotnie – Wójt Gminy Piotr Frankowski.

Ogłoszenie płatne

REKLAMA