POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Apel wójta do właścicieli nieruchomości położonych w gminie Udanin

Zdjęcie ilustracyjne fot.: istock

Urząd Gminy w Udaninie przypomina właścicielom gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Likwidacja traw i chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym - od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j.Dz.U.2017.1161/. Zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów rolnych prowadzące w konsekwencji do zarastania chwastami i krzewami może być postrzegane jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów powstającą z winy właściciela.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników tj. ślimaków czy gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujmy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Przypominamy również rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej m.in. poprzez koszenie trwałych użytków zielonych przynajmniej 1 raz w ciągu roku w okresie do 31 lipca.

Wójt Wojciech Płaziuk

GU

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA