POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Decyzja Rady Miejskiej ws. pomocy finansowej dla Powiatu na odkup szpitala powiatowego

Sesja w Środzie Śląskiej fot.: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Na sesji średzkiej Rady Miejskiej 25 kwietnia z inicjatywy Burmistrza Adama Rucińskiego radni rozszerzyli porządek obrad sesji.

Na sesji średzkiej Rady Miejskiej 25 kwietnia z inicjatywy Burmistrza Adama Rucińskiego radni rozszerzyli porządek obrad sesji i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na poziomie 30 % wkładu własnego netto tj. 2,6 mln zł na dokonanie transakcji odkupu nieruchomości dawnego szpitala powiatowego – poniżej treść uchwały z uzasadnieniem.

W ocenie Rady Miejskiej solidarna współpraca wszystkich samorządów z terenu powiatu średzkiego w procesie reaktywacji szpitala powiatowego leży w interesie mieszkańców powiatu, dlatego liderem tego projektu musi być samorząd powiatowy, i to na samorządzie powiatowym tj. na Zarządzie i Radzie Powiatu ciąży wiodąca i szczególna odpowiedzialność za skuteczność działań i powodzenie całego projektu oraz jego sfinansowanie. Działania Powiatu Średzkiego zmierzające do tego celu powinny być realizowane ze wsparciem finansowym wszystkich pięciu gmin z terenu powiatu średzkiego.

Uchwała Rady Miejskiej stanowi potwierdzenie zrozumienia wagi wyzwania i dowód zaangażowania władz Gminy Środa Śląska w proces reaktywacji dawnego szpitala powiatowego i jednocześnie powinna stanowić zachętę dla innych gmin z terenu powiatu średzkiego do podjęcia konkretnych decyzji i działań zmierzających do stosownego wsparcia finansowego Powiatu Średzkiego w procesie jak najszybszego przywrócenia działalności szpitala powiatowego.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej / ogłoszenie płatne

REKLAMA


REKLAMA