POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Konkurs "Kreatywni w gminie Malczyce" rozstrzygnięty. 4 projekty z dofinansowaniem

Zdjęcie ilustracyjne fot.: emka

Konkurs realizowany jest w gminie Malczyce od 2015 roku. W ramach programu wspierane są projekty, które angażują mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program polega na wsparciu finansowym przez gminę oddolnych inicjatyw społecznych mających na celu uzyskanie trwałych efektów poprawiających standardy życia, wizerunek miejscowości czy funkcjonalność istniejącej infrastruktury. Założeniem programu jest także aktywizacja mieszkańców, którzy poprzez wspólną pracę i realizację zadań, uzyskują wymierne efekty i podnoszą poziom życia społecznego.

Do udziału w konkursie grantowym „Kreatywni w Gminie Malczyce 2019” złożono 14 projektów. Z przyczyn formalnych tj. brak zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 40% wartości całkowitej zadania,  4 wnioski zostały odrzucone.

W 2019 roku na realizację konkusu przeznaczono kwotę 20 tys. zł. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 4 projektów, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.

  • Rada Sołecka Rachowa otrzyma 5 000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
  • Sołtys i Rada Sołecka Rusko przeznaczą 5 000,00 zł na budowę wiaty przy boisku sportowym.
  • Rada Sołecka Kwietna kwotą 5 000,00 zł zagospodaruje tereny zielone w Kwietnie.
  • LKS ODRA Malczyce otrzyma 5 000,00 zł na szatnię przy boisku sportowym.

Serdecznie gratulujemy aktywności lokalnej i zaangażowania. Wszyscy wnioskodawcy wykazali się dużą pomysłowością. Dziękujemy za chęci kształtowania lepszego wizerunku wsi.
 

Gmina Malczyce

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA