POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Rzeczowa odpowiedź UM odnośnie artykułu w EMka.news dotyczącego budowy Komendy Powiatowej Policji

Ratusz w Środzie Śląskiej fot.: UM

W materiale opublikowanym 14 maja zawarto nieprawdziwe informacje, które wymagają wyjaśnienia i rzeczowej odpowiedzi ze strony Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

W artykule został postawiony zarzut nie przekazania przez Gminę Środa Śląska działki pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji. Przedstawiciel KW Policji we Wrocławiu wykazał się niewiedzą, wprowadzając w błąd mieszkańców gminy i powiatu.

Gmina Środa Śląska w dniu 8 maja 2017 wystosowała pismo do Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu z informacją, że została podjęta w dniu 29 marca 2017r. uchwała nr XLI/343/17 dotycząca wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

Bardzo dziwi fakt takiego zarzutu ze strony KWP, w sytuacji gdy UM od dwóch lat nie otrzymał odpowiedzi na pismo, co poddaje w wątpliwość zainteresowanie budową komendy powiatowej ze strony policji.

Gmina Środa Śląska jest gotowa do realizacji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej, ale oczekuje konkretnych harmonogramów i wskazania źródeł finansowania inwestycji ze strony policji.

Informujemy również, iż w najbliższym czasie ponowione zostanie pismo do KWP oraz Komendanta Powiatowego Policji.

W załączeniu pismo z 8 maja 2017 z potwierdzeniem odbioru przez KWP.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

ogłoszenie płatne

REKLAMA


REKLAMA