POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Praca: kierowca autobusu szkolnego

Zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACHOGŁASZA NABÓR OFERT NA STANOWISKO PRACY - KIEROWCA AUTOBUSU SZKOLNEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie minimum zawodowe
 2. prawo jazdy kat. D zawierające uprawnienia do przewozu osób

 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi a art.39 a ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w szczególności:
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona
  4. ukończone szkolenie okresowe
  5. ukończone 23 lata
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. minimum roczne doświadczenie w przewozach osobowych
 6. komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność, punktualność,
 7. znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Obsługa autobusu.

 2. Dbałość o dobry stan techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzeniem, wykonywanie przeglądów sprawności technicznej wykonywanie drobnych napraw,
 3. Dbałość o czystość pojazdu,
 4. Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe oraz czynne uczestnictwo w naprawach powierzonych,
 5. Rozliczanie się z pobranego paliwa oraz innych płynów , smarów, narzędzi i itp.
 6. Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
  • aktualność dowodu rejestracyjnego/terminy przeglądów technicznych samochodu/,
  • aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW kierowców,
  • aktualność kart drogowych i winiet,
 7. Wykonywanie pracy zgodnie z otrzymaną dyspozycją /harmonogram dowozów/,
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

WARUNKI PRACY I PŁACY:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Warunki płacy: wynagrodzenie w/g Ponadzakładowego Układu Zbiorowego pracowników Szkoły Podstawowej w Malczycach.
 3. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Malczycach ul. Szkolna 6 i ul. Dworcowa Zatrudnienie na stanowisku: KIEROWCA AUTOBUSU
 4. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny od 02.09.2019 r. z możliwością przedłużenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV, list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwator.

4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

5. Aktualne orzeczenie psychologiczne oraz szkolenie okresowe

6. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku kierowca autobusu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„[ imię i nazwisko] – NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH” 

należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00-12:00 w dni robocze.

Adres siedziby:

Szkoła Podstawowa
im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
ul. Szkolna 6
55-320 Malczyce

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
Marzena Łaziuk

ogłoszenie płatne

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA