POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

"Sukces ma wielu ojców". Historia przywrócenia linii 923

Zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Niedawno informowaliśmy o przywróceniu linii 923 na jej pierwotną trasę. W internecie, a szczególnie na portalach społecznościowych, mieszkańcy nie kryli radości.

Urzędnicy zwracają jednak uwagę, że kilka faktów, a szczególnie udział Gminy w staraniach o przywrócenie linii, był przez niektórych przemilczany. Poniżej treść oświadczenia.

--------------------------------

W świetle ostatnich informacji prasowych i internetowych dotyczących linii autobusowej nr 923 uznaliśmy za zasadne przedstawić kolejność zdarzeń, pomijanych niestety we wspomnianych publikacjach, które ostatecznie doprowadziły do przywrócenia kursu do Leśnicy.

Warto przypomnieć, że trudny proces przywracania pożądanego przez mieszkańców kursu rozpoczął wójt Gminy Miękinia i urzędnicy Referatu Inwestycji korespondując przez wiele miesięcy z Urzędem Miejskim Wrocławia. Jednocześnie wójt Gminy podejmował starania o linię 923 w spotkaniach z przedstawicielami Prezydenta Wrocławia, co ostatecznie zakończyło się powodzeniem. Wkład mieszkańców Wilkszyna jest niezwykle istotny w tej sprawie i był dużym wsparciem dla prowadzonych negocjacji, jednakże bez sprawnej interwencji władz i pracowników Urzędu Gminy Miękinia prawdopodobnie pozostałby jedną z wielu petycji wpływających do Prezydenta Wrocławia. W rzeczywistości to starania władz Gminy oraz zgoda Rady Gminy Miękinia dopłacania do ww. kursu z budżetu gminy kwoty 20 tys. złotych miesięcznie doprowadziły do tego, że od grudnia „stara” trasa zostanie przywrócona.

Poniżej przedstawiamy krótką chronologię wymiany stanowisk pomiędzy Urzędem Gminy Miękinia a Urzędem Miejskim Wrocławia:

  • 18.09.2018 r. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w związku z przygotowywaniem nowego postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego m.in. na linii 923 skierował do Urzędu Gminy Miękinia propozycję zmian co do przebiegu powyższej trasy;
  • 27.09.2018 r. wójt Gminy Miękinia skierował do Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu swoje stanowisko, w którym podkreślił konieczność niewprowadzania zmian na linii 923 i zachowania, jako przystanku końcowego – Leśnicy;
  • 09.10.2018 r. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu podtrzymał swoje stanowisko co do zmiany trasy dla linii 923;
  • w odpowiedzi 02.01.2018 r. wójt Gminy Miękinia ponownie wyraził negatywną opinię co do zmiany trasy dla ww. linii;
  • 08.11.2018 r. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, dopuszcza jednak możliwość negocjacji w zakresie przywrócenia „starej” trasy pod warunkiem gotowości pokrycia kosztów funkcjonowania linii przez Gminę Miękinia na wybranym odcinku;
  • w dalszej korespondencji prowadzonej w roku 2018 r. do Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przesłano kserokopię pism pasażerów w sprawie planowanych zmian linii 923;
  • 24.06.2019 r. wójt Gminy Miękinia ponownie zwraca się z prośbą o rozważenie przez Urząd Miejski Wrocławia przywrócenia połączenia do Leśnicy;
  • w odpowiedzi 18.07.2019 r. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu informuje o prowadzonych obserwacjach napełnienia linii na postulowanym odcinku trasy;
  • jednocześnie 17.07.2019 r. wójt Gminy Miękinia wystąpił do Prezydenta Wrocławia z propozycją spotkania, co ostatecznie doprowadziło do pomyślnego dla mieszkańców rozwiązania sprawy.

Urząd Gminy Miękinia

mpr

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA