POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Kondolencje od władz powiatu

Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 14 w Lutyni fot.: mpr

Wyrazy głębokiego ubolewania i współczucia Rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci LESZKA GAWLIŃSKIEGO.

Wyrazy głębokiego ubolewania i współczucia Rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci
LESZKA GAWLIŃSKIEGO
wieloletniego działacza w strukturach OSP, samorządowca, społecznika i dobrego człowieka składają starosta Krzysztof Szałankiewicz i przewodniczący rady Artur Bogucki wraz z radnymi rady powiatu. 

Druh Leszek Gawliński był członkiem OSP od roku 1979. Od wielu lat pełni funkcje w strukturach Zarządu i Związku OSP, był:  

- Prezesem jednostki OSP Lutynia,
- Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miękini,
- Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Środzie Śląskiej
- Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Jego zaangażowanie i praca wymiernie wpłynęły na rozwój pożarnictwa ochotniczego zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Dzięki niemu wiele pokoleń strażaków może nieść pomoc bez martwienia się o podstawowe elementy zabezpieczenia pracy strażaka ratownika. Jako Prezes ZOP ZOSP RP w Środzie Śląskiej dbał o właściwy rozwój i umacnianie struktur Związku.

Dzięki pracy w Radzie Gminy Miękinia (kadencje 1990-1994 i 1994-1998) i Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej (kadencja 1998-2002) Ochotnicze Straże Pożarne zostały dostrzeżone i docenione. Wielokrotnie pomagał Zarządom jednostek OSP w realizacji zadań statutowych, członkom OSP w odpowiednim wywiązywaniu się z obowiązku strażaka ochotnika a władzom samorządowym w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.

Swoją społeczną pracą na rzecz lokalnej społeczności wypracował sobie opinię rzetelnego, godnego zaufania i pomocnego druha, kolegi i sąsiada. W każdej sytuacji i momencie zagrożenia życia lub mienia mieszkańca Dolnego Śląska druh Leszek Gawliński służył swoją wiedza i pomocą. Za to zaangażowanie w 2018 roku został uhonorowany tytułem  Zasłużony dla Powiatu Średzkiego.

mpr

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA