POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

20 tys. zł na inicjatywy mieszkańców Gminy Malczyce

Kreatywni w Gminie Malczyce, edycja 2020 fot.: UG Malczyce

O granty w konkursie „Kreatywni w Gminie Malczyce 2020” walczyło osiem projektów. Pięciu z nich przyznano dofinansowanie.

Z przyczyn formalnych  jeden wniosek odrzucono. Po ocenie merytorycznej dofinansowanie przyznano pięciu najwyżej ocenionym projektom:
 1.  „Ekologiczne znaczy logiczne” – projekt grupy nieformalnej „Akcja Eko Malczyce”, wartość dotacji - 2 450 zł, środki zostaną wykorzystane na działania ekologiczne, w tym: poprawę wizerunku chodników na ul. Łąkowej i Klonowej, zakup lampy, efektywne zbieranie deszczówki poprzez montaż zbiorników oraz prace związane z nieużywaną kotłownią przy ul. Łąkowej.
 2. „Zielona infrastruktura – Eko Przedszkolaki” – projekt Rady Rodziców Przedszkola w Malczycach, wartość dotacji - 4 000 zł, zakres projektu obejmuje budowę ogrodu deszczowego, stworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku przedszkola.
 3. „Pobudzenie aktywności społeczeństwa i ochrona środowiska, poprawa wizerunku, estetyki i funkcjonalności poprzez czyszczenie terenu akwenu wodnego w Chomiąży z osadów dennych organicznych” – projekt Malczyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Cyprinus”, wartość dotacji - 5 000 zł, w ramach zadania zostaną wykonane prace przy akwenie wodnym w Chomiąży.
 4. „Piłkochwyty na boisku sportowym w Rusku” – projekt Stowarzyszenia Klubu Sportowego „RUSKO”, wartość zadania 5 000 zł, środki zostaną wykorzystane na zakup piłkochwytów przy boisku sportowym.
 5. „Remont strażnicy i dostosowanie remizy do wymogów KSRG” – projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusku, wartość dofinansowania - 3 550 zł, w ramach prac zostanie wykonany remont pomieszczeń.
Warto przypomnieć, że projekt „Kreatywni w Gminie Malczyce” jest realizowany od 2015 roku. W tym roku wartość przyznanych dotacji to 20 tys. zł. 
 
W ramach programu wspierane są projekty, które angażują mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program polega na wsparciu finansowym przez gminę oddolnych inicjatyw społecznych mających na celu uzyskanie trwałych efektów poprawiających standardy życia, wizerunek miejscowości czy funkcjonalność istniejącej infrastruktury – informują pracownicy Urzędu Gminy Malczyce i dziękują uczestnikom naboru za chęć poprawiania wizerunku swoich wsi.
 

eska/mpr

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • 20 tys. zł na inicjatywy mieszkańców Gminy Malczyce

  2020-05-16 10:47:57

  gość: ~Malczycki

  ostatnio dodany post

  sami swoi. Nikt przypadkowy. Fuj

REKLAMA


REKLAMA