POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

25. sesja Rady Gminy Kostomłoty

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

We wtorek 30 czerwca o godz. 14.00 w GOK-u w Kostomłotach odbędzie się sesja Rady Gminy Kostomłoty nr XXV/20.

Sesja Rodbędzie się bez udziału publiczności. Transmisja on-line będzie dostępna za pośrednictwem bip.kostomloty.pl, kanał Youtube gminy Kostomłoty.

Proponowany porządek obrad:                                                            
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.    Przyjęcie programu sesji
3.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 2.02.2020 r., 11.05.2020 r., 26.05.2020 r.
4.    Informacja o działalności wójta między sesjami
5.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewidencyjnym 199/3, obręb Wilków Średzki wraz z infrastrukturą w postaci przepompowni ścieków
10.     Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej SPZOZ – Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
12.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ – Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
13.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zbaw i siłowni zewnętrznych Gminy Kostomłoty
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kostomłoty dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.
15.    Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych.
16.    Interpelacje i zapytania.
17.    Wnioski i oświadczenia.
18.    Sprawy bieżące.
19.    Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

mpr

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA