POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Gmina Miękinia podsumowała rok 2019. Wójt z absolutorium

Wartość wskaźnika wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca fot.: GM

30 czerwca odbyła się sesja rady gminy Miękinia. W jej trakcie zaprezentowano raport o stanie gminy Miękinia. Podjęto także uchwałę absolutoryjną. 

W trakcie czerwcowej sesji rady sekretarz gminy Małgorzata Dyrda omówiła raport o stanie gminy Miękinia w 2019 roku. W pierwszej części mówiła o danych statystycznych. 

- Co cieszy - stale wzrasta nam liczba mieszkańców. Na koniec ubiegłego roku wynosiła 16.212 osób zameldowanych na pobyt stały - mówiła. Poinformowała również, że przychody gminy osiągnęły poziom 105,4 mln złotych, a wydatki 95,2 mln złotych, z czego 21,9 mln przeznaczono na inwestycje. Z zaprezentowanego przez skarbnika Czesława Osieckiego porównania z innymi samorządami wynika, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina Miękinia w 2019 roku wydała najwięcej (1.354 zł, tabelka poniżej).

Wśród największych inwestycji 2019 roku wymieniono między innymi uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia (łączna kwota 10,2 mln, z czego 4,8 mln w roku 2019 / 5,3 mln dofinansowania), przebudowę dróg relacji Wilkostów-Brzezinka Średzka  i Białków-Wilkostów (5,78 mln / 2,89 mln dofinansowania), przebudowę i budowę zbiorników małej retencji (zadanie dwultenie, 933 tys. w roku 2019 / 892 tys. zł dofinansowania), budowę świetlicy wiejskiej z biblioteką w Wilkszynie (1,2 mln / dofinansowanie 500 tys.), przebudowę ul. Pogodnej w Lutyni (1,58 mln / 792 tys. dofinansowania), budowę otwartych stref aktywności (252 tys / 150 tys. dotacji), budowę chodnika pomiędzy Pisarzowicami a Brzezinką Średzką (834 tys. / 409 dofinansowania),  czy budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokorzycacch (433 tys / 98 tys. wsparcia), budowę miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki 18 w Miękini (111 tys.), rozbudowę oświetlenia ulicznego (1,65 mln). Sekretarz gminy wymieniła również w tym miejscu zadania, które rozpoczęto w 2019 roku, a których realizacja nadal trwa - przebudowę ul. Willowej w Miękini oraz zagospodarowanie terenów publicznych w centrum Wilkszyna.

- Ubiegły rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości prawie 11 mln złotych - mówił skarbnik, który tłumaczył to bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów, jak również niepełną realizacją wydatków, w tym przede wszystkim bieżących. 

Wśród najważniejszych osiągnięć w ubiegłym roku wymieniono proinwestycyjny budżet, uzyskanie dofinansowania do 7 realizowanych projektów na poziomie ponad 8 mln złotych. - Dodatkowo złożono trzy projekty o dofinansowanie zewnęrzne na kwotę ponad 10  mln złotych. Są one aktualnie realizowane. Mówimy tu o budowie ścieżki rowerowej Lutynia - droga krajowa 94, budowie budynku demonstracyjnego w Miękini z funkcją złobkowo-przedszkolną, a także przebudowie drogi relacji Miekinia-Klęka - mówiła Małgorzata Dyrda. 

W punkcie tym wykazano również powołanie straży gminnej, zapewnienie przeszło 700 miejsc przedszkolnych oraz 80 żłobkowych, montaż 329 lamp drogowych, czy wykonanie 7,5 km dróg gminnych i 3 km chodnika. - Powstały również 3 parkingi publiczne na 93 miejsca postojowe oraz nowoczesny obiekt użyteczności publicznej. To świetlica wraz z biblioteką w Wilkszynie - dodała sekretarz. Istotnym wydarzeniem - z punktu widzenia bezpieczeństwa - był zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głoska. 

W 2019 roku zrealizowano program grantowy Miękińska Inicjatywa Razem, w ramach którego mieszkańcy złożyli 30 projektów na łączną kwotę 169 tysięcy złotych oraz gminny program ochrony środowiska, gdzie przyznano 94 dotacje o wartości 470 tys. złotych. - Gmina dofinansowała 17 organizacji pozarządowych, w tym kluby sportowe na kwotę 218 tys. złotych. Należy podkreślić, że swoją działalność rozpoczął Uczniowski Klub Sportowy Gminy Miękinia, który prowadzi szkolenie sportowe 250 dzieci - mówiła Małgorzata Dyrda. 

Wśród najważniejszych osiągnięć wymieniono także organizację imprez plenerowych, w tym Festiwal Lata, Bike Maraton oraz Turniej Rycerski w Wojnowicach. Gmina otrzymała również tytuł Złotej Jedynki Gazety Wyborczej - SuperGmina z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Kapituła wybrała gminę Miękinia jako jedną z trzydziestu mających największych wpływ na rozwój regionu.

W trakcie dyskusji głos zabrała radna Monika Szymanowska, która poruszyła temat działań deweloperów budujących osiedla w Wilkszynie, w efekcie czego zalewane są działki mieszkańców w Wilkszynie (więcej informacji w odrębnym artykule). 

W dalszej części obrad przystąpiono do głosowania nad absolutorium. Komisja rewizyjna zawnioskowała o jego udzielenie urzędującemu wójtowi. Również Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną w tym zakresie. Ostatecznie radni przeszli do głosowania. Przeciw była jedynie radna Szymanowska. - Sumienie nie pozwala mi zrobić inaczej - mówiła. Bezwględną większością głosów Jan Marian Grzegorczyn uzyskał absolutorium

 

akme

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Gmina Miękinia podsumowała rok 2019. Wójt z absolutorium

  2020-07-01 08:18:41

  gość: ~brawo

  brawo wójt, brawo radni , brawo pracownicy, niech inni się chowaja ze swoimi osiagnieciami

 • 2020-07-01 10:57:50

  gość: ~malczycki

  ostatnio dodany post

  a oto jak się chwali "wójt" Malczyc - wstyd i kompromitacja taki raport! http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/raport%20o%20stanie%20gminy%202019.pdf

REKLAMA


REKLAMA