POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Budżety wykonane, absolutoria przyznane

Wójt Miękini z absolutorium i gratulacjami fot.: UG Miękinia

Pięć z sześciu lokalnych samorządów udzieliło swoim organom wykonawczym absolutorium. Zrobiliśmy zestawienie głosowań, które w pewien sposób obrazują sytuacje w radach.

Jak przypomina RIO absolutorium jako instytucja prawa finansowego łączy się ściśle z kontrolą rady gminy nad wykonywanym przez wójta budżetem i oceną jego wykonania. Nie może ono zatem wynikać z innych przesłanek i z oceny innych działań jak np.: nadzoru nad gospodarką pozabudżetową. Eksperci wskazują, że ocena przez radę gminy działalności wójta w zakresie wykonania budżetu ma na celu ustalenie czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków, były zgodne z uchwalonym budżetem, a jeżeli wystąpiła rozbieżność to czy winę za to ponosi wójt i jaki jest zakres jego odpowiedzialności.

Samą uchwałę absolutoryjną podejmuje się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Oznacza to, iż za podjęciem proponowanej uchwały musi się opowiedzieć co najmniej połowa ustawowego składu rady plus 1 radny.

Od dwóch lat częścią procedury absolutoryjnej jest przygotowanie raportu o stanie JST za miniony rok i na jego podstawie podjęcie uchwały o wotum zaufania dla włodarza gminy. Termin podjęcia obu uchwał to 30 czerwca, jednak w tym roku, z powodu pandemii przesunięto go na 29 sierpnia. Pięć samorządów już dopełniło tej formalności, a Gmina Kostomłoty musi zrobić to w tym miesiącu.

28 maja sesję absolutoryjną miał Powiat. 9 radnych za i 8 wstrzymujących się to wynik głosowania za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej. Takim samym stosunkiem głosów przyjęto uchwałę o wotum zaufania.

W Środzie Śląskiej sesja absolutoryjna odbyła się 24 czerwca. Na sesji obecnych było 13 radnych i wszyscy opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Środy Śląskiej. Tak samo wyglądało głosownie w sprawie wotum zaufania.

Jednogłośni byli również radni Gminy Udanin. W sesji w dniu 26 czerwca uczestniczyło 13 radnych, którzy bez dyskusji przyjęli obie uchwały.

W ostatnim dniu czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Miękinia. Za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy opowiedziało się 12 radnych, 1 osoba była przeciw. Takim samym stosunkiem głosów przyjęto uchwałę o wotum.

W tym samym dniu obradowali również radni Malczyc. Tu wyniki głosownia były bardziej rozbieżne. Za udzieleniem absolutorium było  8 radnych, 7 wstrzymało się od głosowania. Uchwała o wotum zaufania została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.

eska

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Budżety wykonane, absolutoria przyznane

    2020-07-09 10:22:30

    gość: ~fotograf

    ostatnio dodany post

    a czemu gratulacje są zamaskowane, w wójt nie?

REKLAMA


REKLAMA