POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Sesja absolutoryjna w Kostomłotach

To będzie XXVI sesja w kadencji 2018-2023 fot.: mpr

28 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kostomłotach odbędzie się sesja Rady Gminy Kostomłoty. Ważna, bo absolutoryjna.

Pięć z sześciu lokalnych samorządów udzieliło już swoim organom wykonawczym absolutorium. O czym pisaliśmy tutaj. W tym roku termin podjęcia takich uchwał przesunięto z 30 czerwca do 29 sierpnia. Częścią procedury absolutoryjnej jest przygotowanie raportu o stanie Gminy/Powiatu/Województwa za miniony rok i na jego podstawie podjęcie uchwały o wotum zaufania dla włodarza. 
 
Obie uchwały znalazły się w porządku obrad Rady Gminy Kostomłoty. Uchwałę o wotum zaufania poprzedzi debata nad raportem. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć w niej udział muszą do poniedziałku 27 lipca do godz. 15.30 złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.kostomloty.pl. 
 
W porządku obrad tej sesji znalazły się również 4 inne uchwały, w sprawie: 
• ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kostomłoty na rok szkolny 2020/2021, 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
• zmiany uchwały nr XVIII/135/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. na lata 2020-2025”,
• zmiany uchwały nr XVIII/136/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie „określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na cieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Kostomłoty”.
 
Sesja rozpocznie się o godz. 14.00. Ze względu na pandemię odbędzie się bez udziału publiczności, lecz z transmisją online dostępną na bip.kostomloty.pl.  
 

MPR/eska

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA